www.GotQuestions.org/NederlandsHet boek Nehemia

Auteur: In het boek Nehemia staat niet specifiek benoemd wie de auteur is, maar zowel Joodse als Christelijke overleveringen erkennen Ezra als de schrijver. Dit is gebaseerd op het feit dat de boeken Ezra en Nehemia oorspronkelijk ťťn boek waren.

Datering: Het boek Nehemia is waarschijnlijk geschreven tussen 445 en 420 voor Christus.

Doelstelling: Het boek Nehemia, een van de historische boeken van de Bijbel, vervolgt het verhaal van IsraŽls terugkeer uit de Babylonische ballingschap en de herbouw van de Tempel in Jeruzalem.

Belangrijkste verzen: "Ze vertelden me dit: ĎHet gaat heel slecht met de mensen die de ballingschap hebben overleefd en die nu in de provincie Juda wonen. Ze zijn er het mikpunt van spot, want de muur van Jeruzalem is afgebroken en de poorten zijn in vlammen opgegaan.í" (Nehemia 1:3)

"Ach mijn Heer, luister toch aandachtig naar het gebed van uw dienaar en naar dat van al uw dienaren die uw naam willen eerbiedigen. Laat me vandaag toch slagen en laat de koning mij welgezind zijn.í" (Nehemia 1:11)

"Na tweeŽnvijftig dagen was de muur voltooid, op 25 elul. Toen de volken rondom ons, onze vijanden, dat hoorden, werden ze bang en voelden ze zich klein, omdat ze beseften dat dit werk door onze God tot stand was gebracht." (Nehemia 6:15-16)

Korte samenvatting: Nehemia was een HebreeŽr die in PerziŽ woonde toen hij hoorde dat de Tempel in Jeruzalem herbouwd werd. Hij werd ongerust omdat hij wist dat er geen muur was om de stad te beschermen. Nehemia vroeg God om hem te gebruiken om de stad te redden. God beantwoordde zijn gebed door het hart van de Perzische koning, Artaxerxes, te vermurwen. De koning gaf niet alleen zijn zegen, maar verstrekte ook materialen die voor het project gebruikt konden worden. Nehemia krijgt toestemming van de koning om naar Jeruzalem terug te keren, waar hij gouverneur wordt.

Ondanks tegenwerking en beschuldigingen werd de muur gebouwd en werden de vijanden tot zwijgen gebracht. Daartoe aangezet door Nehemia geeft het volk tienden van veel geld, materialen en mankracht om de muur in een opmerkelijke 52 dagen gereed te krijgen, ondanks veel tegenstand. Deze gezamenlijke prestatie is echter van korte duur, want Jeruzalem valt terug in ontrouw wanneer Nehemia enige tijd afwezig is. Wanneer hij na twaalf jaar terugkeert treft hij een sterke muur maar een zwak volk aan. Hij stelt zich ten doel om het volk moraliteit bij te brengen en neemt geen blad voor de mond. "Ik maakte hun daarover verwijten, ik vervloekte hen, sommige mannen sloeg ik, ik trok de haren uit hun hoofd" (13:25). Hij herstelt ware aanbidding middels gebed en door de mensen aan te moedigen tot heropleving door het Woord van God te lezen en na te leven.

Voorafschaduwingen: Nehemia was een biddend mens en hij bad vol passie voor zijn volk (Nehemia 1). Zijn ijverige tussenkomst voor Gods volk voorafschaduwt onze grote Voorspreker, Jezus Christus, die vurig voor Zijn volk bad in Zijn hoogpriesterlijk gebed in Johannes 17. Zowel Nehemia als Jezus hadden een vurige liefde voor Gods volk die zij uitstortten in gebed tot God, voor hen bemiddelend voor de troon.

Praktische toepassing: Nehemia leidde de IsraŽlieten naar respect en liefde voor de Schriftteksten. Vanwege zijn liefde voor God en zijn wens om God vereerd en verheerlijkt te zien worden, leidde Nehemia de IsraŽlieten naar het geloof en de gehoorzaamheid die God al zo lang voor hen had gewenst. Op dezelfde manier moeten Christenen de waarheden van de Schrift liefhebben en eerbiedigen; uit hun hoofd leren, dag en nacht overdenken en toepassen voor de vervulling van welke geestelijke behoefte dan ook. 2 TimoteŁs 3:16-17 leert ons: ďElke schrifttekst is door God geÔnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.Ē Als we de geestelijke heropleving van de IsraŽlieten (Nehemia 8:1-8) verwachten te ervaren, moeten we beginnen met Gods Woord.

Ieder van ons zou oprecht medeleven moeten hebben met anderen die geestelijk of lichamelijk leed ervaren. Meeleven maar niets doen om te helpen is Bijbels gezien ongegrond. Soms moeten we misschien ons eigen gemak opgeven om anderen goed van dienst te kunnen zijn. We moeten volledig geloven in een zaak voordat we onze tijd en ons geld er met de juiste motieven aan besteden. Wanneer we God toestaan om via ons te bedienen, zullen zelfs ongelovigen beseffen dat het Gods werk is.

© Copyright Got Questions Ministries