www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Zijn er verschillende niveaus in de Hemel?"

Antwoord:
De Schrift komt het dichtst bij een uitspraak over verschillende hemelniveaus in 2 Korintiërs 12:2, “Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd – in zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen.” Sommigen leggen dit uit als een indicatie dat er drie verschillende niveaus in de Hemel zouden zijn, een niveau voor “buitengewoon toegewijde Christenen” of Christenen die een hoog niveau van spiritualiteit hebben verworven, een niveau voor “gewone” Christenen en een niveau voor Christenen die God niet trouw gediend hebben. Deze visie heeft geen grondslag in de Schrift.

Paulus zegt niet dat er drie Hemelen of zelfs maar drie hemelniveaus zijn. In veel oude culturen gebruikten de mensen de term “hemel” om drie verschillende “sferen” aan te duiden — de “blauwe lucht”, het heelal en dan nog een spirituele hemel. Hoewel de begrippen niet specifiek bijbels zijn, zijn deze gebruikelijkerwijs bekend als de terrestriale, telestiale en celestiale hemelen. Paulus bedoelde dat God hem naar de “celestiale” hemel wegvoerde; naar het rijk waarin God zetelt. Het idee van verschillende hemelniveaus komt wellicht gedeeltelijk voort uit Dante’s “Goddelijke Komedie” waarin de dichter zowel de hemel als de hel beschrijft met negen verschillende niveaus. De “Goddelijke Komedie” is echter een werk van fictie. De notie van verschillende hemelniveaus is vreemd aan de Schrift.

De Schrift vermeldt wel diverse beloningen in de Hemel. Jezus zei ten aanzien van beloningen, “Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden.” (Openbaring 22:12). Jezus zei dat wanneer Hij komt, Hij beloningen zal meenemen om aan mensen te geven op basis van wat zij verricht hebben. Dit toont aan dat er een tijd zal komen waarin gelovigen beloond worden. In 2 Timoteüs 4:7-8 lezen we de woorden van Paulus terwijl hij zijn zending beëindigt: “Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.”

Alleen die werken die Gods vuur doorstaan hebben eeuwige waarde en zullen een beloning waardig zijn. Die waardevolle werken worden “goud, zilver en edelstenen” (1 Korintiërs 3:12) genoemd en zijn die zaken die gebouwd zijn op het fundament van het geloof in Christus. Die werken die niet beloond worden, worden “hout, hooi en stro” genoemd;dit zijn geen slechte daden maar oppervlakkige zaken zonder eeuwige waarde. Beloningen worden verdeeld bij de “rechterstoel van Christus,” een plek waar de levens van gelovigen beoordeeld worden voor het bepalen van hun beloning. Het “oordelen” van gelovigen heeft nooit betrekking op straf voor zonde. Jezus Christus werd voor onze zonden gestraft toen Hij aan het kruis stierf, en God zei over ons: “Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken.” (Hebreeën 8:12). Wat een heerlijke gedachte! De Christen hoeft nooit straf te vrezen, maar kan uitkijken naar de kroon van beloning die hij bij de Verlosser kan neerleggen. Samengevat zijn er dus geen verschillende hemelniveaus, maar wel verschillende beloningniveaus in de Hemel.

© Copyright Got Questions Ministries