www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Is de hel echt? Is de hel eeuwig?"

Antwoord:
Is de hel echt? Onderzoek heeft aangetoond dat 90% van alle mensen in de wereld in een “hemel” gelooft, terwijl minder dan 50% in een eeuwige hel gelooft. Volgens de Bijbel is de hel ongetwijfeld echt! De bestraffing van de goddelozen in de hel is net zo eeuwig als de gelukzaligheid van de rechtschapenen in de hemel. De bestraffing van de goddelozen in de hel wordt door de Schrift beschreven als een “eeuwig vuur” (Matteüs 25:41), een "onblusbaar vuur" (Matteüs 3:12), "versmading en eeuwig afgrijzen" (Daniël 12:2, NBG51 vertaling), een plaats “waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft” (Marcus 9:44-49), een plaats van “pijnigingen” en “vlammen” (Lucas 16:23,24), een "eeuwige verstoting" of “eeuwig verderf” (2 Tessalonicenzen 1:9), een plaats van pijniging “in vuur en zwavel” waar de “rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid” (Openbaring 14:10,11), en een “poel van vuur en zwavel” waar de goddelozen “dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid” (Openbaring 20:10). Jezus geeft Zelf aan dat de straf in de hel eeuwigdurend zal zijn – niet alleen de rook en de vlammen (Matteüs 25:46).

De goddelozen zullen in de hel voor altijd het doelwit zijn van de toorn van God. Zij zullen tot in de eeuwigheid onder schaamte en verachting lijden en geplaagd worden door een beschuldigend geweten – naast de vurige toorn van een beledigde God. Zelfs de mensen in de hel zullen de perfecte rechtvaardigheid van God erkennen (Psalm 76:10). Mensen die zich in deze zeer werkelijke hel bevinden zullen weten dat hun bestraffing rechtvaardig is en dat ze niemand behalve zichzelf de schuld kunnen geven (Deuteronomium 32:3-5). Jazeker, de hel is echt. Jazeker, de hel is een plaats waar mensen voor eeuwig en eeuwig gefolterd en gestraft zullen worden. Hieraan zal nooit een einde komen! Laten we God prijzen, omdat we dankzij Jezus aan dit eeuwige noodlot kunnen ontsnappen (Johannes 3:16,18,36).

© Copyright Got Questions Ministries