www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Hoe maak ik het goed met God?"

Antwoord:
Om het “goed” met God te maken, moeten we eerst begrijpen wat “fout” is. Het antwoord is zonde. “Er is er zelfs niet één, die doet wat goed is” (Psalmen 14:3). We zijn in opstand geweest tegen God’s geboden; “Wij zijn het, die als schapen afdwaalden!” (Jesaja 53:6).

Het slechte nieuws is dat de boete voor zonde de dood is. “Een mens zal uitsluitend om zijn eigen zonden sterven (Ezechiël 18:4).” Het goede nieuws is dat een liefhebbende God ons achterna ging om ons Verlossing te kunnen geven. Jezus verkondigde dat Hij was gekomen “om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden” (Lucas 19:10), en Hij verklaarde, toen Hij stierf aan het kruis, dat zijn doel bereikt was met de woorden: “Mijn taak is vervuld!” (Johannes 19:30).

Een juiste relatie met God begint bij het erkennen van je zonde. Vervolgens komt een nederig bekennen van je zonden aan God (Jesaja 57:15) en een vastberadenheid om de zonde te verlaten. “…En door daarvoor uit te komen, word u gered” (Romeinen 10:10).

Dit berouw moet samengaan met geloof. Met name het geloof dat Jezus’ offerdood en wonderbaarlijke opstanding Hem kwalificeren om jouw Verlosser te zijn. “Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met uw hele hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden” (Romeinen 10:9). Vele andere passages spreken over de noodzaak van geloof, zoals Johannes 20:27; Handelingen 16:31; Galaten 2:16; 3:11, 26; en Efeziërs 2:8.

In het reine zijn met God is een zaak van jouw reactie op wat God al voor jou gedaan heeft. Hij heeft de Verlosser gestuurd, Hij heeft een offer gemaakt om jouw zonde weg te nemen (Johannes 1:19), en Hij biedt jou een belofte: “Maar ieder die de naam van de Here aanroept, zal gered worden” (Handelingen 2:21).

Een prachtige illustratie van berouw en vergeving is de gelijkenis van de Verloren Zoon (Lucas 15:11-32). De jongere zoon verbraste zijn vaders erfenis in schandelijke zonde (vers 13). Toen hij zijn fouten toegaf, besloot hij naar huis terug te keren (vers 18). Hij nam aan dat hij niet meer als zoon beschouwd zou worden (vers 19), maar hij had het mis. De vader hield van de teruggekeerde rebel net zo veel als altijd (vers 20). Alles was vergeven en er volgde een groot feest (vers 24).

God houdt Zich aan Zijn beloftes, inclusief de belofte te vergeven. “Wanneer Zijn kinderen roepen, luistert de Here; Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie“ (Psalm 34:18).

Als jij in het reine wil komen met God is hier een simpel voorbeeld van een gebed dat je kunt bidden. Onthoud, het opzeggen van dit gebed of elk ander gebed alleen zal je niet redden. Het is alleen het vertrouwen in Christus dat je kan redden van jouw zonde. Dit gebed is gewoon een manier om aan God jouw vertrouwen in Hem te uiten en Hem te bedanken dat Hij gezorgd heeft voor jouw verlossing. “God, ik weet dat ik gezondigd heb tegen U en dat ik het verdien gestraft te worden. Maar Jezus Christus nam de straf die ik verdien op zich zodat ik door geloof in Hem vergeven kon worden. Ik wend mij af van mijn zonde en plaats mijn vertrouwen in U voor Verlossing. Dank U voor Uw wonderbaarlijke genade en vergeving – het geschenk van eeuwig leven! Amen!”