www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wat zegt de Bijbel over gemengde huwelijken?"

Antwoord:
De wet van het Oude Testament gebood de IsraŽlieten om zich niet met gemengde huwelijken in te laten (Deuteronomium 7:3-4). De reden hiervoor was dat de IsraŽlieten van God zouden worden afgeleid, als zij zouden trouwen met mensen die afgoden aanbaden of met heidenen. Een soortgelijk principe wordt in het Nieuwe Testament uiteengezet, maar op een zeer verschillend niveau: ďLoop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken?Ē (2 KorintiŽrs 6:14). Net zoals de IsraŽlieten (mensen die in de ene ware God geloofden) geboden werd om niet met ongelovigen te trouwen, zo wordt ook Christenen (mensen die in de ene ware God geloven) geboden om niet met ongelovigen te trouwen. Om deze specifieke vraag te beantwoorden: nee, de Bijbel zegt niet dat gemengde huwelijken verkeerd zijn.

Een mens zou naar zijn (of haar) karakter moeten worden beoordeeld, niet naar zijn huidskleur. We moeten er allemaal voor waken dat we sommige mensen niet bevoordelen en anderen niet benadelen of beoordelen naar hun afkomst (Jakobus 2:1-10, zie vooral verzen 1 en 9). De standaard voor een Christelijke man of vrouw aangaande de partnerkeuze zou altijd de volgende moeten zijn: is die ander waarin je geÔnteresseerd bent ook een Christen (2 KorintiŽrs 6:14), iemand die door een geloof in Jezus Christus wedergeboren is (Johannes 3:3-5)? Geloof in Christus, en niet de huidskleur, is de Bijbelse standaard voor de keuze van een echtgenoot of echtgenote. Gemengde huwelijken hebben niets te maken met goed of fout, maar met wijsheid, scherpzinnigheid en bidden.

De enige reden dat gemengde huwelijken zorgvuldig moeten worden overwogen is dat een gemengd stel tegenstand kan ervaren, omdat andere mensen deze situatie niet kunnen of willen accepteren. Veel gemengde stellen zijn het mikpunt van discriminatie en hoon, soms zelfs van hun eigen families. Sommige gemengde stellen ervaren problemen wanneer hun kinderen huidskleuren hebben die afwijken van hun ouders of broers en/of zussen. Een gemengd stel moet deze factoren overwegen en erop voorbereid zijn, mochten zij besluiten om inderdaad met elkaar te trouwen. Maar, nogmaals, de enige Bijbelse beperking die aan een Christen wordt gesteld wat betreft zijn of haar partnerkeuze is of de ander wel of niet een onderdeel is van het Lichaam van Christus.

© Copyright Got Questions Ministries