www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Moet ik geloven dat de Bijbel foutloos is om gered te worden?"

Antwoord:
We worden niet gered door het geloof dat de Bijbel door God is ingegeven of dat de Bijbel foutloos is. We worden gered door het geloof dat de Heer Jezus Christus onze Redder van de zonde is (Johannes 3:16; EfeziŽrs 2:8-9; Romeinen 10:9-10). Maar tegelijkertijd kunnen we alleen via de Bijbel leren over Jezus en Zijn dood en opstanding in onze plaats (2 KorintiŽrs 5:21; Romeinen 5:8). We hoeven niet alles in de Bijbel te geloven om gered te worden, maar we moeten in Jezus Christus geloven die door de Bijbel wordt verkondigd. Wel zouden we de Bijbel ongetwijfeld als het Woord van God moeten zien en zouden we absoluut alles moeten geloven wat de Bijbel ons leert.

Wanneer mensen gered worden door Jezus te aanvaarden, weten zij in het algemeen heel weinig over de Bijbel. Onze redding is een proces dat begint met een besef van onze zondige toestand, niet met een besef dat de Bijbel foutloos is. Onze gewetens vertellen ons dat we op eigen kracht niet in staat zijn om voor een heilige God te staan. We weten dat we daar niet rechtschapen genoeg voor zijn. Daarom wenden we ons tot Hem en aanvaarden we het offer van Zijn Zoon aan het kruis als betaling voor onze zonden. We stellen ons vertrouwen volledig in Hem. Vanaf dat moment hebben we een volledig nieuwe aard, rein en niet door de zonde verdorven. Gods Heilige Geest leeft in onze harten en verzegelt ons voor de eeuwigheid. Vanaf dat moment begeven we ons voorwaarts en houden we elke dag steeds meer van God en gehoorzamen we Hem elke dag steeds meer. Een onderdeel van deze progressie is dat wij ons dagelijks met Zijn Woord voeden om te groeien en om onze levenswandel met Hem te versterken. Alleen de Bijbel heeft de kracht om deze wonderen in onze levens te verrichten.

Als we in de Persoon en de daden van de Heer Jezus Christus geloven en daarop vertrouwen, zoals de Bijbel ons leert, dan zijn we gered. Maar wanneer we op Jezus Christus vertrouwen, dan zal de Heilige Geest op onze harten en gedachten inwerken en zal Hij ons ervan overtuigen dat de Bijbel waar is en geloofd moet worden (2 TimoteŁs 3:16-17). Als er in onze gedachten twijfels bestaan over de foutloosheid van de Schrift, dan kunnen we hier het beste mee omgaan door God te vragen om ons zekerheid over Zijn Woord en een vertrouwen in Zijn Woord te geven. Hij is dan meer dan bereidwillig om de mensen te beantwoorden die Hem eerlijk en met hun hele hart opzoeken (MatteŁs 7:7-8).

© Copyright Got Questions Ministries