www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wat is Het duizendjarig Koninkrijk, en moet dit letterlijk worden genomen?"

Antwoord:
Het duizendjarig Koninkrijk (of het ďMillenniumĒ) is de benaming die is gegeven aan de duizendjarige heerschappij van Jezus Christus op aarde. Sommigen proberen de duizend jaar op een allegorische manier te interpreteren. Anderen denken dat de duizend jaar slechts een figuurlijke manier is om ďeen erg lange tijdsperiodeĒ aan te geven. Hierdoor denken sommige mensen dat Jezus Christus geen letterlijke, lichamelijke heerschappij op aarde zal hebben. Maar in Openbaring 20:2-7 wordt zes keer specifiek gezegd dat het duizendjarige Koninkrijk 1000 jaar lang zal zijn. Als God ons had willen vertellen dat het om ďeen erg lange tijdsperiodeĒ zou gaan, dan had Hij dat gemakkelijk kunnen doen zonder die exacte tijdsperiode specifiek te noemen en te herhalen.

De Bijbel vertelt ons dat Christus, wanneer Hij naar de aarde terugkomt, Zichzelf als Koning in Jeruzalem zal installeren op de troon van David (Lucas 1:32-33). De onvoorwaardelijke verbonden vereisen een letterlijke, lichamelijke terugkeer van Christus om het koninkrijk te vestigen. Het verbond van Abraham beloofde IsraŽl een land, een nageslacht, een heerser en een geestelijke zegening (Genesis 12:1-3). Het Palestijnse verbond beloofde IsraŽl een terugkeer en bezetting van het land (Deuteronomium 30:1-10). Het verbond van David beloofde IsraŽl vergeving; de methode waardoor het land gezegend zou kunnen zijn (Jeremia 31:31-34).

Door de wederkomst van Christus zullen deze verdragen vervuld worden wanneer IsraŽl uit de naties weer bijeen zal komen (MatteŁs 24:31), bekeerd zal worden (Zacharia 12:10-14) en als land hersteld zal worden onder het leiderschap van de Messias, Jezus Christus. De Bijbel vertelt ons dat het Millennium een perfecte lichamelijke en geestelijke omgeving zal bieden. Deze periode zal niet alleen vredig zijn (Micha 4:2-4; Jesaja 32:17-18), maar ook vreugdevol (Jesaja 61:7,10); vertroostend (Jesaja 40:1-2) en zonder armoede (Amos 9:13-15) of ziekte (JoŽl 2:28-29). De Bijbel vertelt ons ook dat alleen gelovigen het duizendjarige Koninkrijk zullen binnentreden. Daardoor zal periode gekenmerkt worden door een volledige rechtvaardigheid (MatteŁs 25:37; Psalm 24:3-4), gehoorzaamheid (Jeremia 31:33), heiligheid (Jesaja 35:8), waarheid (Jesaja 65:16) en vervulling van de Heilige Geest (JoŽl 2:28-29). Christus zal als koning regeren (Jesaja 9:3-7; 11:1-10), met David als regent (Jeremia 33:15,17,21; Amos 9:11). Edelen en gouverneurs zullen ook regeren (Jesaja 32:1; MatteŁs 19:28). Jeruzalem zal het ďpolitiekeĒ centrum van de wereld zijn (Zacharia 8:3).

Openbaring 20:2-7 geeft ons eenvoudig de precieze tijdsduur van het duizendjarige Koninkrijk. Zelfs zonder deze Schriftteksten zijn er nog steeds ontelbare andere passages die op een letterlijke heerschappij van de Messias op de aarde wijzen. De vervulling van de vele verbonden en beloften van God berusten op een letterlijk en toekomstig koninkrijk. Er bestaat geen solide onderbouwing om de letterlijke interpretatie van het duizendjarig Koninkrijk en de lengte van 1000 jaar te ontkennen.

© Copyright Got Questions Ministries