www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wat is dualisme?"

Antwoord:
Binnen de theologie veronderstelt het principe van dualisme dat er twee afzonderlijke entiteiten (“wezens”) zijn – goed en kwaad – die allebei even krachtig zijn. In “Christelijk” dualisme vertegenwoordigt God de goede entiteit en Satan de kwade entiteit.

De waarheid is echter dat hoewel Satan wel enige macht heeft, hij niet gelijk is aan de Almachtige God.

Want hij werd door God geschapen als een engel voordat hij in opstand kwam (Jesaja 14:12-15; Ezechiël 28:13-17). Zoals in de Schrift staat geschreven: “U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst” (1 Johannes 4:4). Volgens de Schrift bestaat er geen dualisme en zijn er geen twee tegenpartijen die goed en kwaad heten en evenveel kracht hebben. Het goede, vertegenwoordigd door de Almachtige God, is zonder uitzondering de machtigste kracht in het universum. Het kwaad, vertegenwoordigd door de Satan, is een mindere kracht die niet opgewassen is tegen het goede. In een confrontatie met het goede zal het kwade altijd het onderspit delven omdat de Almachtige God, de kern van al wat goed is, alles overwint, terwijl het kwade, in de vorm van Satan, dat niet kan.

In alle gevallen waarin een doctrine goed en kwaad als twee gelijkwaardige tegenovergestelde partijen voorstelt, gaat die doctrine in tegen het Bijbelse standpunt dat het goede, vertegenwoordigd door de Almachtige God, de overheersende macht in het universum is. Aangezien Satan niet gelijk aan God was en dat nooit zal zijn, kan elke doctrine die dat wel beweert, beschouwd worden als een valse leer. Het feit dat Satan uit de hemel geworpen is omdat hij probeerde meer macht te krijgen dan God, wil echter niet zeggen dat Satan de pogingen om gelijkwaardig of machtiger dan God te worden heeft opgegeven, waarvan de basisleerstellingen van het “dualisme”, die hoofdzakelijk langs de filosofische kant van menselijke wijsheid hun weg gevonden hebben, getuigen.

Dualisme kan nergens in welke uithoek van ons universum dan ook bestaan. Er is slechts één hoogste macht, en die macht is de Almachtige God zoals ons in de Bijbel geopenbaard is. Door de Schrift weten wij dat er slechts één kracht is die oppermachtig is; niet twee. Daarom is elke leer die beweert dat er twee gelijkwaardige krachten bestaan die met elkaar in strijd zijn (goed en kwaad) een valse leer.

© Copyright Got Questions Ministries