www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wat zegt de Bijbel over demonen?"

Antwoord:
Openbaring 12:9 is de duidelijkste Schrifttekst over de identiteit van demonen: “De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid.” De Bijbel geeft aan dat de demonen gevallen engelen zijn – engelen die samen met Satan tegen God in opstand waren gekomen. Satans val uit de hemel wordt in Jesaja 14:12-15 en Ezechiėl 28:12-15 beschreven. Openbaring 12:4 lijkt aan te geven dat Satan een derde deel van de engelen met zich meenam toen hij zondigde. Judas 1:6 heeft het over engelen die zondigden. Het is dus waarschijnlijk dat demonen de engelen zijn die Satan in zijn zonde tegenover God volgden.

Satan en zijn demonen zijn er nu op uit om alle mensen die God volgen en aanbidden te vernietigen en te bedriegen (1 Petrus 5:8; 2 Korintiėrs 11:14-15). De demonen worden beschreven als kwaadaardige of onreine geesten (Matteüs 10:1, Marcus 1:27) en engelen van Satan (Openbaring 12:9). Satan en zijn demonen bedriegen de wereld (2 Korintiėrs 4:4), vallen Christenen aan (2 Korintiėrs 12:7; 1 Petrus 5:8) en strijden met de heilige engelen (Openbaring 12:4-9). Demonen zijn geestelijke wezens, maar kunnen in een lichamelijke vorm verschijnen (2 Korintiėrs 11:14-15). De demonen / gevallen engelen zijn vijanden van God – maar zij zijn verslagen vijanden. "Hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst." (1 Johannes 4:4)

© Copyright Got Questions Ministries