www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wat is de correcte manier om de Bijbel te bestuderen?"

Antwoord:
De bepaling van de betekenis van de Schriftteksten is één van de belangrijkste taken die een gelovige in zijn leven heeft. God vertelt ons niet dat we de Bijbel eenvoudigweg moeten lezen. We moeten de Bijbel bestuderen en op de juiste manier behandelen. De bestudering van de Schriftteksten is zwaar werk. Een oppervlakkige of haastige kijk op de Schriftteksten kan soms zeer verkeerde conclusies opleveren over wat God nou eigenlijk bedoelt. Daarom is het cruciaal om diverse principes te begrijpen over de bepaling van de correcte betekenis van de Schrift.

1. Bid en vraag de Heilige Geest om je inzicht te verschaffen. Johannes 16:13 luidt als volgt: “De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.” Jezus sprak in Johannes 16 over de Heilige Geest. Hij zei dat de Geest, wanneer deze zou komen (ten tijde van het Pinksterfeest, Handelingen 2), hen dan naar de volledige waarheid zou leiden. Net zoals de Heilige Geest de apostelen leidde bij het schrijven van het Nieuwe Testament, zo wijst Hij ons ook de weg bij het begrijpen van de Schriftteksten. Houd in gedachten dat de Bijbel het Boek van God is en dat we Hem moeten vragen wat dit betekent. Als jij een Christen bent, dan huist de auteur van de Schriftteksten, de Heilige Geest, binnen in jou… en Hij wil dat je begrijpt wat Hij heeft geschreven.

2. Neem een Schrifttekst niet uit de context van de verzen waar deze een onderdeel van is en neem niet aan dat de betekenis van een vers onafhankelijk zou zijn van de omringende verzen. Je moet altijd de omringende verzen en hoofdstukken lezen en bekend zijn met het doel van het boek. Hoewel alle Schriftteksten van God afkomstig zijn (2 Timoteüs 3:16; 2 Petrus 1:21), gebruikte God mensen om ze op te schrijven. Deze mensen hadden een thema in gedachten, een doel voor hun schrijven en een specifiek onderwerp (of onderwerpen) waar zij het over wilden hebben. Lees over de achtergrond van het boek van de Bijbel dat je aan het studeren bent om te ontdekken wie het boek schreef, voor wie het werd geschreven en waarom het werd geschreven. Lees dan de hoofdstukken vóór het vers (of de passage) die je aan het bestuderen bent om een gevoel te krijgen voor het precieze onderwerp waar de auteur over schreef. Zorg er ook voor dat je de tekst voor zichzelf laat spreken. Soms kennen mensen hun eigen betekenissen aan woorden toe om de interpretatie te kunnen verkrijgen waarnaar ze op zoek zijn.

3. Probeer niet om volledig onafhankelijk te zijn wanneer je de Bijbel bestudeert. Het is arrogant om te denken dat je geen inzicht zou kunnen verwerven door gebruik te maken van het levenswerk van anderen die de Schriftteksten hebben bestudeerd. Sommige mensen nemen de verkeerde beslissing zij de Bijbel benaderen met het idee dat ze alleen op de Heilige Geest hoeven te vertrouwen en dan alle verborgen waarheden van de Schriftteksten zullen ontdekken. Christus heeft, door de Heilige Geest te geven, begaafde mensen en geestelijke gaven beschikbaar gesteld aan het Lichaam van Christus. Een van deze spirituele gaven is de gave om te onderwijzen (Efeziërs 4:11-12; 1 Korintiërs 12:28). Deze onderwijzers worden ons door de Heer gegeven om ons te helpen de Schriftteksten op een correcte manier te begrijpen en te gehoorzamen. Het is altijd wijs om de Bijbel met andere gelovigen te bestuderen en elkaar zo te helpen om de waarheid van Gods Woord te begrijpen en toe te passen.

© Copyright Got Questions Ministries