www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wat is contemplatieve spiritualiteit?"

Antwoord:
Contemplatieve spiritualiteit is een uiterst gevaarlijke bezigheid voor iedereen die een Bijbels leven wil leiden waarin God centraal staat. Deze vorm van spiritualiteit behoort doorgaans bij de zogenaamde “emerging church” (opkomende kerk) beweging die bol staat van valse leerstellingen, en wordt ook gebruikt door vele verschillende groeperingen die weinig tot niets van doen hebben met het Christendom.

In de praktijk is contemplatieve spiritualiteit in eerste instantie gericht op meditatie, maar het is geen meditatie met een Bijbels perspectief. Teksten zoals Jozua 1:8 manen ons aan om te mediteren: “Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.” Maar let op wat het onderwerp van die meditatie zou moeten zijn – het Woord van God. Meditatie die gestoeld is op contemplatieve spiritualiteit richt zich letterlijk op niets. Iemand die op die wijze wil mediteren, wordt ertoe aangezet om zijn/haar gedachten volledig leeg te maken, en alleen te “zijn”. Er wordt verondersteld dat dit degene die mediteert open doet staan voor een grotere spirituele ervaring. Maar in de Schrift worden wij gemaand om onze manier van denken juist te vormen naar de gedachten van Christus, en om te denken zoals Hij. Onze gedachten leegmaken staat haaks op zo’n actieve, bewuste omzetting.

Contemplatieve spiritualiteit moedigt ook het streven naar een mystieke ervaring met God aan. “Mystiek” is het geloof dat kennis van God, spirituele waarheid en uiteindelijke ultieme werkelijkheid verkregen kunnen worden door subjectieve ervaring.

Deze nadruk op ervaringskennis ondermijnt de autoriteit van de Schrift. Wij kennen God volgens zijn Woord. “Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.” (2 Timoteüs 3:16-17). Gods Woord is compleet. Er is geen reden om te geloven dat God aanvullende lering of waarheden toevoegt aan Zijn Woord door middel van mystieke ervaringen. In plaats daarvan zijn ons geloof en de kennis die we hebben over God gebaseerd op feiten.

De Amerikaanse website van het Centrum voor Contemplatieve Spiritualiteit verwoordt het goed: “Wij zijn afkomstig uit een verscheidenheid van seculiere en religieuze achtergronden en streven er allen naar om onze reis te verrijken door middel van spiritueel handelen en het bestuderen van de grote spirituele tradities die deze wereld kent. Wij wensen dichter tot de liefhebbende Geest te komen die de gehele schepping vult en ons medeleven met alle schepselen stimuleert”. Er is absoluut niets Bijbels aan zulke doelstellingen. Het bestuderen van de “spirituele tradities” in de wereld is een nutteloze bezigheid, want elke spirituele traditie die iets ánders doet dan Christus verheerlijken, is bedrog.

De enige manier om dichter bij God te komen is middels de weg die Hij daartoe voorgeschreven heeft – Jezus Christus en het Woord.

© Copyright Got Questions Ministries