www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wat zijn de vier geestelijke wetten?"

Antwoord:
De vier geestelijke wetten zijn een manier om het goede nieuws van de verlossing over te brengen; de verlossing (redding) die beschikbaar is door geloof in Jezus Christus. Het is een simpele manier om de belangrijke informatie van het Evangelie in vier punten samen te vatten.

De eerste van de vier geestelijke wetten is: “God houdt van je en heeft een prachtig plan voor jouw leven.” Johannes 3:16 vertelt ons: “Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” Johannes 10:10 geeft ons de reden waarom Jezus kwam: “Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven.” Wat weerhoudt ons ervan om Gods liefde te ontvangen? Wat staat ons overvloedige leven in de weg?

De tweede van de vier geestelijke wetten is: “De mensheid is verdorven door de zonde en is daarom van God afgezonderd. Daardoor kunnen wij Gods prachtige plan voor onze levens niet ontdekken.” Romeinen 3:23 bevestigt deze informatie als volgt: “Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.” Romeinen 6:23 geeft ons de gevolgen van zonde: “De zonde betaalt een hard loon: De dood!” God heeft ons geschapen om een relatie met Hem te hebben. Maar de mens heeft de zonde in de wereld gebracht en is daarom van God afgezonderd. We hebben de relatie met God, zoals Hij die voor ons bedoeld heeft, verknoeit. Wat is de oplossing?

De derde van de vier geestelijke wetten is: “Jezus Christus is Gods enige voorziening om onze zondeschuld kwijt te schelden. Door Jezus Christus kunnen onze zonden vergeven worden en kan de relatie met God hersteld worden.” Romeinen 5:8 vertelt ons: “Maar God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.” 1 Korintiërs 15:3-4 vertelt ons wat we moeten weten en geloven om gered te worden: “Het belangrijkste van het goede nieuws dat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven, is: Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegd is in de Boeken. Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt, wat ook in de Boeken stond.” Jezus Zelf verkondigt dat Hij de enige weg naar verlossing is in Johannes 14:6: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader.” Hoe kan ik dit prachtige reddende geschenk ontvangen?

De vierde van de vier geestelijke wetten is: “We moeten ons geloof in Jezus stellen als onze Redder om het geschenk van de verlossing te ontvangen en om te ontdekken wat Gods geweldige plan is voor onze levens.” Johannes 1:12 beschrijft dit voor ons: “Maar allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden.” Paulus en Silas zeggen dit heel duidelijk in Handelingen 16:31: “'Geloof in de Here Jezus', antwoordden zij. 'Dan zult u gered worden en uw gezin ook.'” We kunnen alleen gered worden uit genade, door in Jezus Christus te geloven (Efeziërs 2:8-9).

Als jij Jezus Christus als jouw Redder wilt vertrouwen, zeg dan de volgende woorden tot God. Het opzeggen van deze woorden zelf zal je niet redden, maar je geloof in Christus wel! Dit gebed is gewoon een manier om aan God jouw geloof in Hem te uiten en Hem te bedanken dat Hij voor jouw verlossing gezorgd heeft. “God, ik weet dat ik tegen U gezondigd heb en dat ik het verdien gestraft te worden. Maar Jezus Christus nam de straf die ik verdiende op Zich, zodat ik door mijn geloof in Hem vergeven kon worden. Ik wend mij af van mijn zonde en plaats mijn vertrouwen in U voor mijn redding. Dank U voor Uw geweldige genade en vergeving – Het geschenk van eeuwig leven! Amen!”

Heb jij een besluit vóór Christus genomen naar aanleiding van wat je hier gelezen hebt? Als dat zo is, klik dan alsjeblieft op de knop “ik heb Christus vandaag aangenomen”.

© Copyright Got Questions Ministries