www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Zou een gelovige de Heilige Geest moeten kunnen voelen?"

Antwoord:
Hoewel bepaalde bedieningen van de Heilige Geest met “een gevoel” te maken kunnen hebben, zoals de overtuiging van zonde, troosting en machtiging, gebiedt de Schrift ons niet om onze relatie met de Heilige Geest te baseren op hoe of wat wij voelen. De Heilige Geest huist in elke wedergeboren gelovige. Jezus zei dat de Trooster, wanneer Hij zou komen, voor altijd bij ons en in ons zou zijn. “Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven” (Johannes 14:16-17). Met andere woorden: Jezus stuurt iemand die net als Hemzelf is en die met ons en in ons zal zijn.

We weten dat de Heilige Geest bij ons is omdat Gods Woord ons vertelt dat dit zo is. De Heilige Geest huist in elke wedergeboren gelovige, maar niet elke gelovige wordt door de Heilige Geest “geleid”, en dat is een groot verschil. Wanneer we “naar het vlees” handelen, dan worden we niet door de Heilige Geest geleid, ook al huist Hij dan nog steeds in ons. De apostel Paulus spreekt hierover. Hij gebruikt een illustratie die ons kan helpen om dit te begrijpen. “Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen” (Efeziërs 5:18). Veel mensen die dit vers lezen denken dat dit betekent dat de apostel Paulus zich hier tegen wijn keert. Maar de context van deze passage bestaat uit het leven en de geestelijke oorlogvoering van de gelovige die met de Geest vervuld is. We lezen hier dus meer dan een waarschuwing tegen het drinken van te veel wijn.

Wanneer mensen dronken zijn omdat ze te veel wijn hebben gehad, dan vertonen zij bepaalde eigenschappen: ze waggelen, hun spraak is onduidelijk en ze kunnen situaties slecht inschatten. Paulus gebruikt dit als een vergelijking. Net zoals er bepaalde eigenschappen zijn die ons laten zien dat iemand door te veel wijn beheerst wordt, zo zijn er ook bepaalde eigenschappen die ons laten zien dat iemand door de Heilige Geest beheerst wordt. We lezen in Galaten 5:22-24 over de “vrucht” van de Geest. Dit is Zijn vrucht en deze wordt aan de dag gelegd door de wedergeboren gelovige die onder leiding van de Geest leeft.

De tijdsvorm van het werkwoord in Efeziërs 5:18 geeft aan dat de vervulling door de Heilige Geest een continu proces is. Omdat het hier om een aansporing gaat om “te laten vullen”, kunnen we concluderen dat het ook mogelijk is om niet “vervuld” of beheerst door de Geest te zijn. Het vervolg van Efeziërs hoofdstuk 5 geeft ons de karakteristieken van een met de Geest vervulde gelovige. "En zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus" (Efeziërs 5:19-21).

De wedergeboren gelovige zou dus door niets anders dan de Heilige Geest beheerst moeten worden. We zijn niet vervuld met de Geest omdat we “het gevoel hebben” dat dat zo is, maar omdat dit een voorrecht en een bezit is dat we in Christus hebben. Vervuld zijn met de Geest, of beheerst worden door de Geest, is het gevolg van een leven in gehoorzaamheid aan de HEER. Dit is een geschenk dat we uit genade hebben ontvangen, en geen emotioneel gevoel. Emoties kunnen ons bedriegen en zullen dat vroeger of later ook doen, en we kunnen daardoor emotioneel helemaal van slag raken; een soort razernij die puur vleselijk is en niet van de Heilige Geest. “Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.” (Galaten 5:16, 25)

Dat gezegd hebbend kunnen we niet zomaar negeren dat er perioden zijn waarin we door de aanwezigheid en de kracht van de Geest overweldigd worden en dat dit dan vaak een emotionele ervaring is. Wanneer dit gebeurt voelen we meer vreugde dan ooit. Koning David “danste vol overgave” [vol vreugde] (2 Samuël 6:14) toen de Ark van het Verbond naar Jeruzalem werd gebracht. Het ervaren van de vreugde in de Geest is het begrip dat wij als kinderen van God gezegend zijn met Zijn genade. De bedieningen van de Heilige Geest kunnen dus absoluut met onze gevoelens en emoties te maken hebben. Maar hoewel het werk van de Heilige Geest in onze levens met “gevoel” te maken kan hebben, moeten we er tegelijkertijd voor waken dat we onze zekerheid over het bezit van de Heilige Geest niet op onze gevoelens baseren.

© Copyright Got Questions Ministries