www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Waarom wordt de Bijbel de Heilige Bijbel genoemd?"

Antwoord:
De term biblia sacra (“heilige boeken”) verscheen voor het eerst ergens in de Middeleeuwen. Maar vandaag de dag is het in Nederland niet gebruikelijk om de Bijbel op de kaft zelf als heilig te benoemen. Het woord heilig heeft verschillende betekenissen, en zoals we zullen zien beschrijven die allemaal het Woord van God.

Eén betekenis van heilig is “gewijd, geheiligd”. Toen God tot Mozes sprak door de brandende struik, gebood Hij hem om zijn sandalen uit te doen omdat hij op “heilige grond” stond; grond die heilig gemaakt werd door Gods aanwezigheid. Omdat God heilig is, zijn de woorden die Hij uitspreekt ook heilig. Op dezelfde manier zijn de woorden die God aan Mozes gaf op de berg Sinaď ook heilig, zoals ook alle woorden die God aan de mensheid geschonken heeft in de Bijbel. Omdat God volmaakt is, zijn Zijn woorden volmaakt (Psalm 19:8). Omdat God goed en zuiver is, is Zijn Woord dat ook (Psalm 19:9).

De Bijbel is ook heilig omdat het boek geschreven is door mensen die gestuurd en beďnvloed werden door de Heilige Geest. “Elke Schrifttekst is door God geďnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven” (2 Timoteüs 3:16). Het Griekse woord dat vertaald wordt met “door God geďnspireerd” is Theopneustos. Dat woord is afgeleid van theos, hetgeen “God” betekent, en pneo, hetgeen “ingeven” of “inblazen” betekent. De officiële term voor longontsteking, pneunomie, is zo ook afgeleid van dit Griekse woord. Dus, onze Heilige God gaf via de Heilige Geest letterlijk de heilige woorden van Schrift aan de schrijvers van alle boeken van de Bijbel. De Goddelijke Auteur is heilig; dus wat Hij schrijft is ook heilig.

Een andere betekenis van heilig is “apart zetten”. God zette het volk van Israël apart van zijn tijdgenoten om een “koninkrijk van priesters… een heilig volk” (Exodus 19:6) te zijn. Op soortgelijke wijze zijn Christenen apart gezet van ongelovigen die in duisternis leven, zoals door Petrus beschreven wordt: “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar Zijn wonderbaarlijke licht” (1 Petrus 2:9). Dit bepaalde aspect van heiligheid (het “apart zetten”) geldt ook voor de Bijbel, omdat dit een boek is dat apart staat van alle andere. Het is het enige boek dat door God Zelf geschreven is; het enige boek dat de macht heeft om mensen te redden (Johannes 8:32), hun levens te veranderen en hen wijsheid te geven (Psalm 19:8), hen te heiligen en heilig te maken (Johannes 17:17). Het is het enige boek dat leven, troost en hoop schenkt (Psalm 119:50), en het is het enige boek dat eeuwig zal standhouden (Matteüs 5:18).

© Copyright 2002-2015 Got Questions Ministries.