www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Heeft iedereen een “God-vormig gat”?"

Antwoord:
Het “God-vormig gat” concept stelt dat iedereen een leegte in zijn ziel/geest/leven heeft dat alleen gevuld kan worden door God. Het “God-vormig gat” is een aangeboren verlangen van het menselijk hart naar iets buiten zichzelf, iets overstijgends, iets “anders”. Prediker 3:11 stelt dat God de eeuwigheid in het hart van de mens plaatst. God maakt de mens voor zijn eeuwige doel, en alleen God kan ons verlangen naar de eeuwigheid vervullen. Alle religie is gebaseerd op het aangeboren verlangen naar verbintenis met God. Dit verlangen kan alleen vervuld worden door God, en kan daardoor vergeleken worden met een “God-vormig gat”.

Het probleem is echter dat de mensheid dit gat negeert en pogingen doet het te vullen met andere dingen dan God. Jeremia 17:9 beschrijft de toestand van onze harten: ”Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?” Salomo herhaald hetzelfde concept: “en hoe triest ook dat hun hart hun leven lang vol kwaad en dwaasheid is, en dat hun leven eindigt bij de doden”(Prediker 9:3). Het Nieuwe Testament stemt hiermee overeen: “Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat” (Romeinen 8:7). Romeinen 1:18-22 beschrijft hoe de mensheid negeert wat men te weten kan komen over God, zoals ook het “God-vormig gat”, en in plaats daarvan alles behalve God aanbidt.

Helaas zijn de meeste mensen hun hele leven op zoek naar iets anders dan God om hun verlangen naar betekenis te vullen — zaken, familie, sport, etc. Maar in hun streven naar deze vergankelijke dingen, zullen ze onvervuld blijven en zich afvragen waarom hun levens nooit bevredigend lijken. Er is geen twijfel mogelijk over het feit dat vele mensen andere dingen dan God achtervolgen om in zekere mate “geluk” te bemachtigen, voor een tijdje. Maar wanneer we naar Salomo kijken, die alle rijkdom, succes, status en macht in de wereld had — kortom, alles waar mensen naar zoeken in dit leven — zien we dat niets van deze dingen het verlangen naar de eeuwigheid vervulde. Hij verklaarde het allemaal “ijdelheid”, wat betekent dat het nutteloos was om deze dingen na te streven omdat ze niet bevredigen. Uiteindelijk zei hij: “Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens.” (Prediker 12:13).

Zoals een vierkante staaf geen rond gat kan vullen, zo kan het “God-vormig gat” dat in ons allemaal zit niet gevuld worden door iemand of iets anders dan God. Alleen door een persoonlijke relatie met God door geloof in Jezus Christus kan het “God-vormig gat” gevuld worden en kan het verlangen naar eeuwigheid vervuld worden.

© Copyright Got Questions Ministries