www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Vergeeft God grote zonden? Zal God een moordenaar vergeven?"

Antwoord:
Veel mensen maken de denkfout dat God weliswaar “kleine” zonden zoals liegen, boosheid en onreine gedachten vergeeft, maar geen “grote” zonden zoals moord en overspel. Dit is niet waar. Er is geen zonde zo groot dat God die niet kan vergeven. Toen Jezus stierf op het kruis, stierf Hij om de boete te voldoen voor alle zonden van de hele wereld (1 Johannes 2:2). Wanneer iemand zijn (of haar) vertrouwen in Jezus Christus plaatst voor zijn verlossing, zijn al zijn zonden vergeven. Daar horen alle zonden uit het verleden, het heden en de toekomst bij, groot of klein. Jezus stierf om de prijs voor al onze zonden te betalen, en als ze eenmaal vergeven zijn, blijven ze allemaal vergeven (Kolossenzen 1:14; Handelingen 10:43).

We zijn allemaal schuldig aan zonden (Romeinen 3:23) en verdienen eeuwige straf (Romeinen 6:23). Jezus stierf voor ons, om onze straf op zich te nemen (Romeinen 5:8). Wie in de verlossing door Jezus Christus gelooft, ontvangt vergeving, ongeacht de zonden die hij of zij begaan heeft (Johannes 3:16). Nu zal een moordenaar of een overspelige mens waarschijnlijk ernstige gevolgen ondervinden van zijn of haar wandaden (wettelijk, relationeel, enzovoorts), en méér nog dan iemand die “alleen” maar ergens over gelogen heeft. Maar ook de zonden van een moordenaar of vreemdganger zijn geheel en blijvend vergeven op het moment dat die persoon tot geloof komt en zijn of haar vertrouwen in Christus plaatst.

De omvang van de zonde is niet de bepalende factor. Die bepalende factor is de omvang van het verzoenende offer van Christus. Als het vergoten bloed van het smetteloze Lam van God volstaat om alle zonden te bedekken van al de miljoenen mensen die ooit in Hem zouden geloven, dan kunnen er geen grenzen zijn aan de grootte van de zonde of het soort zonde dat bedekt wordt. Toen Hij zei: “Het is volbracht” werd er afgerekend met de zonde. Volledige verzoening en genoegdoening werden verschaft, een volledig pardon was verkregen, vrede was gesloten en verlossing van alle zonden was bereikt. Verlossing was zeker en vast en volledig; niets hoeft er aan toegevoegd te worden en niets kán er aan toegevoegd worden. Het reddende werk van Christus was geheel zonder de hulp van de mens verricht, en kan niet ongedaan gemaakt worden.

© Copyright 2002-2015 Got Questions Ministries.