www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wat betekent het dat God onbeperkt is?"

Antwoord:
De onbeperkte aard van God betekent eenvoudigweg dat God bestaat buiten tijd en ruimte, en ook niet beperkt wordt door tijd of ruimte. Onbeperkt betekent simpel gezegd “zonder grenzen”. Wanneer we het hebben over God als "onbeperkt", spreken we meestal over Hem met bewoordingen als alwetend, almachtig en alomtegenwoordig.

Alwetend betekent dat God alles weet ofwel dat Hij onbegrensde kennis heeft. Zijn onbeperkte kennis maakt Hem de soevereine heerser en rechter over alles. Niet alleen weet God alles wat zal gebeuren, maar Hij weet ook alle dingen die hadden kunnen gebeuren. God wordt nooit ergens door verrast, en niemand kan een zonde voor Hem verbergen. Er staan veel verzen in de Bijbel waarin God dit aspect van Zijn wezen onthult. Een zo’n vers is 1 Johannes 3:20: “...God is groter dan ons hart, hij weet alles.”

Almachtig betekent dat God alle macht heeft ofwel dat Hij onbeperkte macht heeft. Alle macht hebben is belangrijk, want het stelt God in staat om Zijn soevereine wil ten uitvoer te brengen. Omdat God almachtig is en onbeperkte macht heeft, kan niets Zijn uitgevaardigde wil weerhouden, en niets kan de vervulling van Zijn goddelijke doeleinden dwarsbomen of stoppen. Er zijn vele verzen in de Bijbel waarin God dit aspect van Zijn wezen openbaart. Een zo’n vers is Psalm 115:3: “Onze God is in de hemel, hij doet wat hem behaagt.” Of wanneer Jezus de vraag van Zijn leerlingen “Wie kan er dan nog gered worden?” (Matteüs 19:25) beantwoordt, zegt Hij “Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.” (Matteüs 19:26).

Alomtegenwoordig betekent dat God er altijd is. Er is geen plek waar je naar toe zou kunnen gaan om aan Gods aanwezigheid te ontkomen. God is niet gelimiteerd door tijd of ruimte. Hij is op elk moment in de tijd op elke plaats aanwezig. Gods onbeperkte aanwezigheid is belangrijk omdat hierdoor vast staat dat God eeuwig is. God heeft altijd bestaan en zal altijd bestaan. Voor het begin der tijden, was God er. Voordat de wereld of zelfs materie ontstond, was God er. Hij heeft geen begin en geen eind, en er was nooit een tijd waarin Hij niet bestond. Zo zal er ook nooit een tijd zijn waarin Hij ophoudt te bestaan. Wederom zijn er veel verzen in de Bijbel die dit aspect van Gods wezen aan ons openbaren, en een daarvan is Psalm 139:7-10: “Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden.”

Omdat God onbeperkt is, zegt men ook wel dat Hij overstijgend is, wat simpelweg betekent dat God ver uitstijgt boven de gehele schepping. Hij is niet alleen grootser dan de schepping, maar is er ook onafhankelijk van. Dit betekent dat God zó ver boven en buiten ons staat, en buiten ons vermogen om dit volledig te bevatten dat, indien Hij Zichzelf niet bekend had gemaakt, wij niet zouden weten of begrijpen Wie Hij is. Maar gelukkig heeft God ons niet in het ongewisse gelaten over Zichzelf. In plaats daarvan heeft Hij Zichzelf aan ons geopenbaard middels zowel algemene openbaringen (de schepping en ons geweten) en bijzondere openbaring (het geschreven Woord van God, de Bijbel, en het levende Woord van God, Jezus Christus). Daardoor kunnen wij God kennen, en kunnen wij weten hoe wij met Hem verzoend kunnen worden en volgens Zijn wil kunnen leven. Ondanks het feit dat wij sterfelijk zijn en God onbeperkt is, kunnen wij God kennen en begrijpen, omdat Hij Zichzelf aan ons bekendgemaakt heeft.

© Copyright Got Questions Ministries