www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wanneer / hoe ontvangen wij de Heilige Geest?"

Antwoord:
De Apostel Paulus onderwees duidelijk dat wij de Heilige Geest ontvangen op het moment waarop wij in Jezus Christus als onze Redder geloven. 1 Korintiërs 12:13 verkondigt: “Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn." Romeinen 8:9 vertelt ons dat een mens niet aan Christus toebehoort, als hij of zij de Heilige Geest niet bezit: “Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe”. Efeziërs 1:13-14 leert ons dat de Heilige Geest het zegel van de verlossing is voor alle gelovigen: “In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid."

Deze drie Schriftteksten maken duidelijk dat de Heilige Geest ontvangen wordt op het moment waarop een mens gered wordt. Paulus zou niet kunnen zeggen dat we allen in één Geest gedoopt zijn en allen van één Geest doordrenkt zijn, als niet alle gelovigen van Korinthe de Heilige Geest zouden hebben ontvangen. Romeinen 8:9 is nog krachtiger. Als iemand de Geest niet heeft, dan behoort hij niet aan Christus toe. Daarom is het bezit van de Geest een identificerende factor van een gered mens. Bovendien zou de Heilige Geest niet “het stempel” van de verlossing kunnen zijn (Efeziërs 1:13-14) als Hij niet op het moment van de verlossing zou worden ontvangen. Vele Schriftteksten maken overvloedig duidelijk dat onze redding is veiliggesteld op het moment waarop wij Christus als onze Redder aanvaarden.

Deze discussie is controversieel, omdat er vaak verwarring bestaat over de bedieningen van de Heilige Geest. De ontvangst/inwoning van de Geest vindt plaats op het moment van de verlossing. De vervulling van de Geest is in het leven van een Christen een voortgaand proces. Hoewel wij geloven dat de doop van de Geest eveneens op het moment van de verlossing plaatsvindt, denken sommige Christenen daar anders over. Hierdoor wordt de doop van de Geest soms gezien als een “ontvangst van de Geest” ná de verlossing.

Conclusie: hoe ontvangen we de Heilige Geest? We ontvangen de Heilige Geest eenvoudig door in Jezus Christus als onze Redder te geloven (Johannes 3:5-16). Wanneer ontvangen we de Heilige Geest? De Heilige Geest wordt ons permanente bezit op het moment waarop wij tot geloof komen.

© Copyright Got Questions Ministries