www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wat betekent het om de Heilige Geest te bedroeven / te doven?"

Antwoord:
Wanneer het woord “doven” in de Schrift wordt gebruikt, dan heeft dit betrekking op een geblust vuur. Wanneer de gelovigen het schild van het geloof dragen, als onderdeel van de wapenrusting van God (Efeziërs 6:16), dan worden de vurige pijlen van Satan hierdoor uitgeblust. Christus beschrijft de hel als een plaats waar het vuur “niet gedoofd wordt” (Marcus 9:44, 46, 48). Op eenzelfde manier is de Heilige Geest een vuur dat in elke gelovige brandt. Hij wil tot uitdrukking komen in onze daden en in onze houding. Wanneer gelovigen niet toestaan dat de Geest in hun leven tot uitdrukking komt, dan “dempen” of “doven” we de Geest. We staan de Geest dan niet toe om Zich te openbaren zoals Hij wil.

Om te kunnen begrijpen wat het betekent om de Geest te “bedroeven”, moeten we eerst begrijpen dat droefheid een karaktereigenschap is. Alleen een persoon kan “bedroefd” worden; de Geest moet dus een persoon zijn om deze emotie te kunnen hebben. Wanneer we dit aspect begrijpen, kunnen we ook beter begrijpen hoe Hij “bedroefd” wordt, vooral omdat ook wij bedroefd kunnen worden. Efeziërs 4:30 vertelt ons dat we de Geest niet “bedroefd moeten maken”. Laten we deze passage eens verder bekijken om te begrijpen wat Paulus ons wil vertellen. We kunnen de Geest “bedroeven” door als de heidenen te leven (4:17-19), door aan onze zondige aard toe te geven (4:22-24), door te liegen (4:25), door boos te zijn (4:26-27), door te stelen (4:28), door te vloeken (4:29), door bitter te zijn (4:31), door onverzoenlijk te zijn (4:32) of door seksuele immoraliteit (5:3-5). Het “bedroeven” van de Geest betekent zondig handelen, ongeacht of dit in gedachten én daden plaatsvindt of alleen in gedachten.

Het “doven” en het “bedroeven” van de Geest hebben vergelijkbare gevolgen; beide staan in de weg van een godvruchtige leefstijl. Beide vinden plaats wanneer een gelovige tegen God zondigt en zijn of haar eigen wereldse verlangens volgt. De enige juiste weg die we kunnen volgen is de weg die de gelovige dichter bij God en reinheid brengt, en verder van de wereld en van de zonde. Net zoals wij niet graag bedroefd worden, en net zoals wij niet willen temperen wat goed is, zo zouden wij ook de Heilige Geest niet moeten bedroeven of doven door te weigeren naar Zijn leiding te luisteren.

© Copyright Got Questions Ministries