www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wat is Christenwetenschap?"

Antwoord:
Christian Science, of Christenwetenschap, is ooit begonnen door Mary Baker Eddy (1821-1910), die als eerste kwam met nieuwe ideeën over spiritualiteit en gezondheid. Geïnspireerd door haar eigen ervaring van genezing in 1866, spendeerde Eddy jaren aan Bijbelstudie, gebed en onderzoek naar verschillende genezingsmethoden. Het resultaat was een genezingsmethode die ze “Christenwetenschap” noemde in 1879. Haar boek, Science and Health with Key to the Scriptures, gaf nieuw inzicht in het begrijpen van de geest-lichaam-ziel verbinding. Ze richtte een school op, een kerk, een uitgeverij en de krant “The Christian Science Monitor”. Vanwege de overeenkomsten met andere groepen geloven velen dat Christenwetenschap een niet-Christelijke sekte is.

Christenwetenschap leert dat God—Vader-Moeder van alles—volledig goed en volkomen geestelijk is, en dat alles wat God geschapen heeft, inclusief de ware natuur van iedere persoon, het foutloze spirituele beeld van het Goddelijke is. Aangezien Gods schepping goed is, zijn slechte dingen zoals ziekte, dood en zonde geen onderdeel van de onderliggende werkelijkheid. Deze slechte dingen zijn eerder het resultaat van het gescheiden van God leven. Gebed is een belangrijke manier om dichter bij God te komen en menselijke kwalen te genezen. Dit is anders dan de Bijbelse leer, die stelt dat de mens in zonde geboren is die men erft van Adams zondeval, en dat de zonde ons scheidt van God. Zonder Gods verlossing door de dood van Christus aan het kruis zouden we nooit genezen van de ultieme ziekte—de zonde.

In plaats van te onderrichten dat Jezus onze geestelijke ziekten geneest (zie Jesaja 53:5), zien Christenwetenschappers de bediening van Jezus als hun eigen model voor genezing. Ze geloven dat het laat zien dat genezing centraal staat bij verlossing. Christenwetenschappers zien gebed als een manier om iedere dag meer van de werkelijkheid van God en Gods liefde te realiseren, en om anderen te helpen de harmoniserende, genezende effecten van dit begrip te ervaren.

Voor de meeste Christenwetenschappers is spirituele genezing een effectieve eerste keuze en als gevolg daarvan kiezen ze liever voor de kracht van het gebed in plaats van medicinale behandeling. De overheid heeft deze aanpak incidenteel aangevochten, vooral in gevallen waarbij medicinale behandeling werd onthouden aan minderjarigen. Er zijn echter geen kerkelijke regels die de gelovigen iets voorschrijven op het gebied van gezondheidszorg.

Christenwetenschap heeft geen voorgangers. De Bijbel en Science and Health zijn daar de pastor en predikant. Bijbellessen worden dagelijks bestudeerd en hardop voorgelezen op zondag door twee uitgekozen leden van de plaatselijke gemeente. Christenwetenschap kerken houden ook wekelijkse getuigenisbijeenkomsten, waarbij gemeenteleden ervaringen met elkaar uitwisselen over genezing en regeneratie.

Van alle “Christelijke” sekten die er bestaan, heeft “Christenwetenschap” de meest onnauwkeurige benaming. Christenwetenschap is niet gebaseerd op het Christendom, noch op wetenschap. Christenwetenschap ontkent alle kernwaarheden die een systeem “Christelijk” maken. Christenwetenschap is in feite tegen de wetenschap en wijst naar mystieke new-age spiritualiteit als de weg naar lichamelijke en geestelijke genezing. Christenwetenschap dient herkend en afgewezen te worden als de anti-Christelijke sekte die het is.

© Copyright Got Questions Ministries