www.GotQuestions.org/Nederlands




Vraag: "Kunnen Christenen doktoren raadplegen?"

Antwoord:
Artsen worden in de Bijbel meer dan tien keer genoemd. Het enige vers dat uit de context zou kunnen worden gehaald om te onderwijzen dat iemand niet naar artsen zou moeten gaan is 2 Kronieken 16:12. "In het negenendertigste jaar van zijn regering kreeg Asa een ernstige voetkwaal; maar zelfs in deze ziekte zocht hij zijn hulp niet bij de HEER, maar bij de geneesheren " (2 Kronieken 16:12). Maar dit specifieke geval had te maken met Asa’s hele kijk op het leven in zijn latere jaren (hij had zich al eerder in zijn leven van God afgekeerd).

Er zijn vele verzen die het hebben over het gebruik van “medische behandelingen” zoals het verbinden van wonden (Jesaja 1:6), het gebruik van olie (Jakobus 5:14), olie en wijn (Lucas 10:34), geneeskrachtige bladeren (Ezechiël 47:12), het drinken van wat wijn (1 Timoteüs 5:23), en zalf – in het bijzonder de "balsem van Gilead" (Jeremia 8:22). Ook wordt Lucas, de auteur van het boek Handelingen en het Evangelie van Lucas, door Paulus "onze geliefde arts" genoemd (Kolossenzen 4:14).

Marcus 5:25-30 vertelt het verhaal over een vrouw die problemen had met onophoudelijke bloedingen; een probleem dat niet door de artsen verholpen kon worden, ook al had ze veel artsen bezocht en al haar geld aan hen uitgegeven. Toen ze naar Jezus kwam dacht ze dat ze genezen zou worden als ze Zijn kleren zou aanraken, en dat gebeurde inderdaad.

Toen Jezus de vraag van de Farizeeën beantwoordde waarom hij tijd doorbracht met zondaars, zei Hij tegen hen: “Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke wel" (Matteüs 9:12). Uit de bovenstaande verzen kunnen we de volgende principes afleiden:

1) Artsen staan niet gelijk aan God en kunnen ook niet als zodanig worden beschouwd. Ze kunnen soms helpen; maar in andere gevallen is het wegnemen van geld het enige dat ze kunnen bereiken.

2) Het bezoeken van doktoren en het gebruik van “aardse” remedies wordt in de Schrift niet veroordeeld, maar lijkt door de hele Schrift heen te hebben plaatsvonden.

3) In elke lichamelijke beproeving moet er gestreefd worden naar God's ingrijpen (Jakobus 4:2; 5:13). Hij belooft niet dat Hij onze gebeden altijd op de manier zal verhoren die we zelf willen (Jesaja 55:8-9), maar we hebben de verzekering dat alles wat Hij doet in liefde gedaan zal worden en dus in ons eigen belang zal zijn (Psalm 145:8-9).

Kunnen Christenen dus doktoren raadplegen? God schiep ons als intelligente wezens en gaf ons het vermogen om geneesmiddelen te ontwikkelen en om te leren hoe we onze lichamen kunnen repareren. Er iets niets mis met het toepassen van deze kennis en deze vaardigheden voor lichamelijke genezing. Artsen kunnen worden gezien als een geschenk van God aan ons… een middel waarmee God ons genezing en herstel brengt. Tegelijkertijd moet ons geloof en ons vertrouwen uiteindelijk in God worden geplaatst, en niet in artsen of geneesmiddelen. Net zoals dit geldt voor alle andere moeilijke beslissingen waar we in het leven mee te maken hebben, belooft God ons wijsheid te geven wanneer we daar om vragen (Jakobus 1:5).