www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat is het Christelijke standpunt ten opzichte van helderzienden?"

Antwoord:
De Bijbel veroordeelt de praktijken van spiritisme, mediums, occultisme, helderzienden, etcetera krachtig (Leviticus 20:27; Deuteronomium 18:10-13). Horoscopen, tarot kaarten, astrologie, waarzeggers, handlezingen, seances, etcetera vallen ook allemaal onder deze categorie. Deze praktijken zijn gebaseerd op het idee dat er goden, geesten of overleden naasten zijn die je advies en leiding kunnen geven. Deze “goden” of “geesten” zijn demonen (2 Korintiërs 11:14-15). De Bijbel geeft ons geen reden om te geloven dat overleden naasten/geliefden contact met ons zouden willen of kunnen opnemen. Als zij gelovigen waren dan bevinden zij zich in de hemel, waar zij van de meest wonderbaarlijke plaats genieten die we ons ook maar zouden kunnen voorstellen – in gemeenschap met een liefdevolle God. Als zij geen gelovigen waren, dan bevinden zij zich in de hel en lijden zij onder een eeuwige foltering omdat zij God’s liefde hebben afgewezen en tegen Hem in opstand kwamen.

Als onze naasten ons dus niet kunnen benaderen, waar halen mediums, spiritisten, helderzienden, etcetera dan zo’n nauwkeurige informatie vandaan? Er zijn al veel “onthullingen” over helderzienden gedaan. Er is onthuld hoe een helderziende met behulp van heel normale methoden een enorme hoeveelheid informatie over een mens kan winnen. Soms kan een helderziende, door gewoon gebruik te maken van een telefoon met nummerherkenning en een internet-zoekopdracht, namen, adressen, geboorte- en huwelijksdata, familieleden, etcetera achterhalen. Maar, het kan niet ontkend worden dat helderzienden soms dingen weten die zij onmogelijk zouden kunnen weten. Hoe komen zij aan deze informatie? Het antwoord is: van Satan en zijn demonen. 2 Korintiërs 11:14-15 vertelt ons het volgende: “En geen wonder: de satan zelf vermomt zich als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als zijn dienaren zich voordoen als dienaren van gerechtigheid. Maar hun einde zal beantwoorden aan hun daden”. Handelingen 16:16-18 beschrijft een waarzegster die in staat was om de toekomst te voorspellen totdat de Apostel Paulus een demon uit haar verdreef.

Satan doet zich altijd aardig en behulpzaam voor. Hij probeert als iets goeds over te komen. Satan en zijn demonen zullen een helderziende informatie over een mens geven, om hem of haar zo verknocht aan het spiritisme te maken – iets dat God verbiedt. Het lijkt aanvankelijk onschuldig, maar al spoedig zal deze mens ontdekken dat hij of zij verslaafd is aan helderzienden – en Satan zo toestaat om zijn of haar leven te beheersen en te vernietigen. 1 Petrus 5:8 verkondigt: “Wees nuchter en waakzaam. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om die te verslinden". In de meeste gevallen is het zo dat de helderziende zelf waarschijnlijk bedrogen wordt en zelf niet weet wat de ware bron is van de informatie die hij of zij ontvangt. Het maakt niet uit wat het geval is, of wat de bron van de informatie is – het is niet God’s bedoeling dat we informatie ontdekken via spiritisme, hekserij, astrologie, etcetera. Hoe wil God dan dat we Zijn wil voor ons leven zullen onderscheiden? Het antwoord is eenvoudig: (1) Bestudeer de Bijbel (2 Timoteüs 3:16-17), (2) Bid voor wijsheid (Jakobus 1:5).