www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Is het oké om tatoeages te laten zetten als deze van christelijke aard zijn?"

Antwoord:
Lees als achtergrond ons artikel over: “Wat zegt de Bijbel over tatoeages/ body piercings?” Naast het algemene onderwerp van dat artikel, is er het vraagstuk van christelijke tatoeages. Gelden dezelfde principes voor tatoeages die van christelijke aard zijn, zoals een kruis, een christelijke slogan of zelfs een Bijbelvers? Sommige christenen hebben ontdekt dat het hebben van tatoeages hen meer geloofwaardigheid geeft en daardoor meer mogelijkheden tot evangelisatie onder sommige groepen mensen. Dus hoe zit het met christelijke tatoeages?

Overduidelijk is een tatoeage van een kruis “beter” dan een tatoeage van een vlammend doodshoofd, naakte vrouw of demoon. Het hebben van een tatoeage met de tekst “Jezus redt” zou inderdaad een paar gesprekken kunnen starten met mensen die nooit een predikant zouden benaderen die traditionele kleding draagt. Sommigen verwijzen naar Openbaring 19:16 (HSV) als een voorbeeld van dat Jezus mogelijk een tatoeage op Zijn dij heeft, “Koning der koningen en Heere der heren.” De vraag is niet per se: “is een tatoeage laten zetten een zonde?” De vraag is meer: “is een tatoeage laten zetten een goed en noodzakelijk iets om te doen?” 1 Korintiërs 10:23 (HSV) verklaart: “Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op.” Christelijke tatoeages zijn misschien “toegestaan”, maar zijn ze nuttig en opbouwend?

In 1 Korintiërs 9:22-23 (HSV) roept Paulus uit: " Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden. En dit doe ik ter wille van het Evangelie, ...” Het worden van alles om sommigen te redden is misschien wel de enige goede reden om een christelijke tatoeage te laten zetten. Als het hebben van een tatoeage werkelijk deuren opent voor evangelisatie die anders gesloten zouden zijn, zou het laten zetten van christelijke tatoeages waarschijnlijk “kwalificeren” onder Paulus' kwalificatie “alles worden”. Tegelijkertijd is het eerlijk gezegd moeilijk om een scenario voor te stellen waarin het hebben van een tatoeage zou zorgen voor meer mogelijkheden tot evangelisatie. Als iemand niet naar je wil luisteren vanwege het ontbreken van een tatoeage, is het hoogst onwaarschijnlijk dat zo iemand oprecht zou luisteren vanwege de aanwezigheid van een tatoeage.

Dat gezegd hebbende, lijkt de Bijbelse conclusie te zijn dat christelijke tatoeages zijn toegestaan, maar het is zeer twijfelachtig of ze als nuttig en opbouwend kunnen worden beschouwd. Een christen die overweegt een tatoeage te laten zetten, zou moeten bidden voor wijsheid (Jakobus 1:5) en de Heer vragen om zuivere motieven en onderscheidingsvermogen te geven.

© Copyright Got Questions Ministries