www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wat is Christelijke apologetiek?"

Antwoord:
Het Nederlandse woord “apologie” komt van een Grieks woord dat “een verdediging geven van” betekent. Christelijke apologetiek is dus de studie van het geven van een verdediging van het Christelijk geloof. Er zijn vele sceptici die het bestaan van God betwijfelen en/of geloof in de God van de Bijbel aanvallen. Er zijn vele critici die de Goddelijke inspiratie en onfeilbaarheid van de Bijbel aanvallen. Er zijn vele valse leraren die valse doctrines promoten en de belangrijkste waarheden van het Christelijk geloof ontkennen. De missie van Christelijke apologetiek is om deze bewegingen te bestrijden en in plaats daarvan de Christelijke God en de Christelijke waarheid te promoten.

Waarschijnlijk is het sleutelvers voor Christelijke apologetiek 1 Petrus 3:15: “Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden, maar doet dat vooral met zachtmoedigheid en respect...”. Er is geen excuus voor een Christen om helemaal niet in staat te zijn om zijn of haar geloof te verdedigen. Nee, niet iedere Christen hoeft een expert in apologetiek te zijn. Elke Christen zou echter moeten weten wat hij gelooft, waarom hij het gelooft, hoe hij het met anderen moet delen en hoe hij het moet verdedigen tegen leugens en aanvallen.

Een tweede aspect van Christelijke apologetiek, een aspect dat vaak genegeerd wordt, is de tweede helft van 1 Petrus 3:15: “Maar doet dat vooral met zachtmoedigheid en respect...”. Het verdedigen van het Christelijk geloof door middel van apologetiek zou nooit onbeleefd, boos of respectloos moeten gebeuren. Wanneer je Christelijke apologetiek beoefent, zou je ernaar moeten streven om sterk te zijn in onze verdediging en tegelijkertijd als Christus te zijn in onze presentatie. Als we een debat winnen, maar een mens nog verder van Christus wegleiden door onze houding, dan hebben we het ware doel van Christelijke apologetiek verloren.

Er zijn twee hoofd methoden wat betreft Christelijke apologetiek. De eerste, algemeen bekend als klassieke apologetiek, omvat het aanleveren van bewijzen dat de Christelijke boodschap waar is. De tweede, algemeen bekend als “vooronderstellende” apologetiek, omvat het confronteren van de vooronderstellingen (vooroordelen, aannames) achter anti-Christelijke posities. Voorstanders van de twee methoden van Christelijke apologetiek debatteren vaak met elkaar over welke methode het meeste effectief is. Het lijkt erop dat het veel productiever is om beide methoden te gebruiken, afhankelijk van de persoon en de situatie.

Christelijke apologetiek is simpelweg het presenteren van een redelijke verdediging van het Christelijke geloof en waarheid aan mensen die het daar niet mee eens zijn. Christelijke apologetiek is een noodzakelijk onderdeel van het Christelijk leven. We hebben allemaal de opdracht gekregen om klaar en voorbereid te zijn om het evangelie te verkondigen en ons geloof te verdedigen (Matteüs 28:18-20; 1 Petrus 3:15).

© Copyright Got Questions Ministries