मराठी भांषातरामध्ये आपले स्वागत आहे www.GotQuestions.org!पवित्र शास्त्राच्या प्रश्न आणि उत्तर
Download Mangal Font


आम्हाला क्षमा करा करण ह्यावेळी आपले प्रश्न आमही स्विकारु शकत नाही. जर आपणाला इंग्रजी लिहिला वाचता ,येत असेल तर आपण आपले प्रश्न https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html वर लिहू शकता.

खालील दिलेल्याअनुक्रमाध्ये मराठी भाषांतर उपलब्ध आहे:


शुभ वार्ता

आपणास सार्वकालीक जीवन मिळाले आहे का?

पापाची क्षमा प्राप्त होणे? मी कशा प्रकारे देवा कडून पापाची क्षमा प्राप्त करुन घेवू शकतो?

येशु ख्रिस्ताला आपला वैयक्तीक तारणारा स्विकारणे म्हणजे काय?

तारणाची योजना काय आहे?

ख्रिस्ती काय आहे?

नविन जन्म पावलेला ख्रिती व्यक्ती म्हणजे काय?

अध्यात्मीक चार नियम काय आहेत?

देवा बारोबर देवाबरोबर आपण कसे निट असू शकतो?

स्वर्गीय राज्यासाठी येशुच एकमेव मार्ग आहे का?

निश्चितच मरणा नंतर आपण स्वर्गात जाणार आहोत का?

मरणानंतर जीवन आहे काय?

माझ्यासाठी कोणता धर्म योग्य आहे?

तारणासाठी रोमचा कोणता मार्ग आहे?

पापी व्यक्तीची प्रार्थना काय आहे?

मी आताच येशुवर विश्वास ठेवला आहे- तर आता पुढे काय करु?


अतिमहत्वाचा प्रश्न

देवाचे अस्तित्व आहे का? देवाच्या अस्तित्वाचे पुरावे आहेत का?

येशु ख्रिस्त कोण आहे?

येशु देव आहे का? येशुने देव असल्याचा दावा केला आहे का?

देवाचे कोणते गुणधर्म आहेत? देव कसा आहे?

खरंच पवित्र शास्त्र देवाचे वचन आहे का?

ख्रिस्तीपण काय आहे आणि ख्रिस्ती विश्वासनारे काय करतात?

देव खंच आहे का? देव आहे हे मी खात्रीपुर्वक कसे जाणून घेऊ शकतो?

जीवनाचा अर्थ काय आहे?

ख्रिस्ती विश्वासनाऱ्याला जुन्या कराराचे पालन करायला पाहिजे का?

ख्रिस्ताचे दैवत्व हे पवित्र शास्त्रावर अधारीत आहे का?

फक्त विश्वासाच्या द्वारे तारण मिळू शकते का ,किंवा विश्वासाबरोबर कार्याची गरज आहे?

पवित्र आत्मा कोण आहे?

देवाची इच्छा माझ्या जीवनात काय आहे हे मी कसे जाणून घेऊ शकतो ?

ख्रिस्ती जीवनात मी पापावर कसा विजय प्राप्त करु शकतो?

मी आत्महत्या का करु नये?


नेहमी विचारण्यात येणारे प्रश्न

मरणानंतर काय होते?

सार्वकालिक सुरक्षितता पवित्रशास्त्रावर आधारीत आहे का?

एकदा तारण झालेकी सर्वदा साठी तारण झाले?

आत्महत्या विषय ख्रिस्ती दृष्टीकोन काय आहे? पवित्रशास्त्र आत्महत्ये विषय काय सांगते?

ख्रिस्ती बाप्तिसाचे काय महत्व आहे?

पवित्रशास्त्र त्रेएकत्वाविषयी काय शिकविते काय शिकविते?

लग्नाच्या अगोदर-लग्नाच्या /पुर्वी लैगिक संबधाविषयी पवित्रशास्त्र काय सांगते?

पवित्रा शास्त्र सुटपत्राविषयी आणि पुन्हा लग्न करण्याविषयी काय सांगते?

महिला पाळक / धर्मेपदेशक? बायबल सेवेत असणाऱ्या महिला बदल काय सागते?

पवित्रशास्त्र आंतरजातीय लग्नाविषयी काय सांगते?

पवित्र शास्त्र शरीरावर चिन्हे काढण्याबाबत / गोंधण्याबाबत काय सांगते?

पवित्र शास्त्र दारुपिणाऱ्या विषयी /द्राक्षरस पिण्याविषयी काय सांगते?

जुगार खेळणे हे पाप आहे काय? पवित्रशास्त्र जुगारा विषयी काय सांगते?

पवित्र शास्त्र दंशाश देण्याबदल काय सांगते?

अन्य भाषेत बोलण्याचे दान म्हणजे काय?

येशु आपल्या मृत्युनंतर व पुनरुथान यातिल तिन दिवसामध्ये कोठे होता?

पवित्रशास्त्र डायनासोअर विषयी काय सांगते?

काय पाळीव/ प्राणी स्वर्गात जातात काय ? काय पाळीव/ प्राण्यांना आत्मे आहेत?

काईनाची पत्नी कोण होती? काईनाची कोठुण आली होती?

पवित्रशास्त्र समलैगिक तेच्या विषय काय सांगते? समलैगिता हे पाप आहे का?

हस्तमैथुन – हे पवित्रशास्त्राच्या आधारे पाप आहे का?
पवित्र शास्त्राच्या प्रश्न आणि उत्तर