Byenvini nan vèsyon Kreyòl Ayisyen-an www.gotquestions.org!Repons kesyon Bib-la

Nou eskize-n, paske nou p’at kapab asepte kesyon ou ta ka fè nou nan Kreyòl Ayisyen kounye-a. Si ou kapab ekri e li Anglè, ou kapab ekri kesyon-w yo nan: https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Li anba se paj nou genyen ki disponib na lang Kreyòl Ayisyen-an:


Bònn nouvèl-la

Kesyon ki pi enpòtan

Kesyon yo poze souvan

Kesyon sou Bondye

Kesyon sou Jezi Kris

Kesyon sou Sentespri a

Kesyon sou Sali a

Kesyon sou Bib la

Kesyon sou Legliz la

Kesyon sou Tan ki gen pou fini an

Kesyon sou Zanj yo ak Demon yo
Repons kesyon Bib-la