Apa saja informasi lengkap mengenai Adam dan Hawa?


Pertanyaan: Apa saja informasi lengkap mengenai Adam dan Hawa?

Jawaban:
Apakah Adam dan Hawa diselamatkan? Alkitab tidak secara khusus menjelaskan apakah Adam dan Hawa diselamatkan atau tidak. Adam dan Hawa adalah dua manusia yang mengenal Allah sebelum mereka menjadi tercemar oleh kuasa dosa. Karena itu, walaupun sudah terjatuh dalam dosa, mereka mungkin tetap masih dekat dengan Allah ketimbang kita hari ini. Adam dan Hawa pasti masih percaya dan bergantung pada Allah.

Allah terus berkomunikasi dengan Adam dan Hawa. Ia menyediakan segala sesuatunya bagi mereka setelah kejatuhan mereka ke dalam dosa. Adam dan Hawa juga memegang janji Allah bahwa Dia akan menyediakan Juru Selamat bagi mereka (Kej 3:15). Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa setelah kejatuhan mereka ke dalam dosa (Kej 3:21).

Banyak pakar memahami hal ini sebagai pergorbanan hewan yang pertama, menjadi pertanda akan kematian Kristus di kayu salib bagi dosa-dosa dunia. Dengan melihat semua fakta, sepertinya Adam dan Hawa tetap diselamatkan dan memang kembali ke surga/firdaus ketika mereka mati.

Berapa banyak anak yang dimiliki oleh Adam dan Hawa? Alkitab tidak menyatakan jumlah yang pasti. Adam dan Hawa memperanakkan Kain (Kej 4:1), Habel (Kej 4:2), Set (Kej 4:25), dan banyak anak-anak lelaki dan perempuan (Kej 5:4). Dengan kemampuan untuk melahirkan anak selama ratusan tahun, sangat mungkin kalau Adam dan Hawa memiliki lebih dari 50 anak selama masa hidup mereka.

Kapan Adam dan Hawa diciptakan? Jika sejarah Perjanjian Lama dan usia-usia manusia di Kejadian pasal 5 dijumlahkan, Adam dan Hawa kemungkinan besar diciptakan sekitar tahun 4000 SM.

Apakah Adam dan Hawa adalah manusia gua? Kejadian pasal 3 mendeskripsikan Adam dan Hawa melakukan percakapan yang cerdas dengan Allah. Adam dan Hawa mungkin "primitif" dalam pemahaman mereka tentang banyak konsep, tetapi mereka tidak "mirip kera" ataupun tidak memiliki kecerdasan intelektual yang memadai. Adam dan Hawa justru manusia paling sempurna dalam sejarah dunia.

Berapa lama Adam dan Hawa berada di Taman Eden sebelum mereka berdosa? Alkitab tidak secara eksplisit menyatakan berapa lama Adam dan Hawa berada di Taman Eden sebelum akhirnya mereka terjatuh dalam dosa. Tampaknya, mereka berada di Taman Eden untuk waktu yang singkat. Adam dan Hawa tidak memiliki anak sampai mereka terjatuh dalam dosa (Kej 4:1-2). Karena itu, kemungkinan besar mereka belum lama tinggal di Taman Eden.

Apakah Adam dan Hawa memiliki pusar? Pusar terbentuk oleh tali pusat yang menghubungkan bayi dalam rahim dengan ibunya. Adam dan Hawa diciptakan langsung oleh Allah, bukan melalui proses melahirkan normal. Jadi, Adam dan Hawa kemungkinan besar tidak memiliki pusar.

English


Kembali ke halaman utama dalam Bahasa Indonesia

Apa saja informasi lengkap mengenai Adam dan Hawa?