Khōja GotQuestions.org Hindī


Ise khoje:
Pratyek pṛṣṭh ke pariṇām:

Milāain:Khoj ke lie koī śabd Khoje gae sabhī śabd


Hindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāie
Hastamaithun - kyā yah Bāibal ke anusār pāp hai?