settings icon
share icon
Praśn

Uddhār ke lie kyā prārthanā hai?

Uttar


Bahut se log pūchate hain ki, "Kyā aisī koī prārthanā hai jise karne se mujhe uddhār prāpti kī gāranṭī mil sakatī hai?" Hame yah smaraṇ rakhanā mahatvpūrṇ hai ki uddhār prārthanā ke śabdo ko doharāne yā kuch niśchit śabdo ko bolane mātr se nahīn milatā hai. Bāibal kahīn par bhī ek vyakti ke dvārā uddhār ke lie prārthanā karne kā ullekh nahīn kartī hai. Uddhār prāpti ke lie ek prārthanā karnā Bāibal sammat nahīn hai.

Uddhār ke lie Bāibal kā tarīkā Yīśu Masīh men viśvās karnā hai. Yūhannā 3:16 hame batātā hai ki, "Kyonki Parmeśvar ne jagat se aisā prem kiyā ki usne apanā eklautā putr de diyā tāki jo koī viśvās kare vah nāś na ho parntu anant jīvan pāe." Uddhār viśvās ke dvārā (Iphisiyon 2:8), Yīśu ko apanā uddhārkartā ke rūp men svīkār (Yūhannā 14:6; Preriton ke kām 4:12) karne ke dvārā prāpt kiyā jātā hai, na ki prārthanā ke ucchārṇ se.

Uddhār ke lie Bāibal kā sandeś bahut hī sādhārṇ aur spaṣṭ aur ek hī samay men adbhut hai. Ham sabne Parmeśvar ke virūddh pāap kiyā hai (Romiyon 3:23). Yīśu Masīh ko choḍkar, koī aur nahīn hai jisne apane pūre jīvan ko pāap rahit yāapn kiyā ho (Sabhopadeśak 7:20). Hamāre pāpon ke kāraṇ, hamne Parmeśvar kī or nyāy ko pāyā hai, aur vah nyāy śarīrik mṛtyu hai jo ki ātmik mṛtyu ke uparānt āī. Hamāre pāpon ke kāraṇ aur yah daṇḍ ke yogy thā, ham men aisā kuch bhī nahīn hai jisko karne ke dvārā ham svayaṃ ko Parmeśvar ke sāth ṭhīk nahīn kar sakate hain. Hamāre lie uske prem ke kāraṇ, Parmeśvar Yīśu Masīh nām ke vyakti men ek manuṣy bana gayā. Yīśu ne ek siddh jīvan kā yāapn kiyā aur sadaiv saty kī śikṣā dī. Parntu phir bhī, manuṣy ne Yīśu ko asvīkār kar diyā aur uske krūs ke ūpar chaḍhaā kar mār diyā. Hālānki, is bhaynkar pāap ke dvārā Yīśu hamāre sthān par mar gayā. Yīśu ne apane ūpar nyāy aur bojh ko le liyā aur hamāre sthān par mar gayā (2 Kurinthiyon 5:21). Yīśu phir jī uṭhte hue (1 Kurinthiyon 15), yah pramāṇit kartā hai ki uske dvārā pāap ke lie adā kī gaī kīmat paryāpt thī aur yah ki usne pāap aur mṛtyu ke ūpar vijay ko prāpt kar liyā hai. Yīśu ke balidān ke pariṇām ke dvārā, Parmeśvar hame uddhār ko ek varadān ke rūp men pradān kartā hai. Parmeśvar ham sabhī ko bulāhaṭ detā hai ki ham hamāre mano ko Yīśu ke bāre men badalen (Preriton kā kām 17:30) aur hamāre pāpon ke lie adā kī gaī kīmat ke kāraṇ use svīkār karen (1 Yūhannā 2:2). Uddhār Parmeśvar ke dvārā hame pradān kie jā rahe varadān ko prāpt karne ke dvārā pāyā jātā hai, na ki keval ek prārthanā ko prārthanā men karne ke dvārā.

Ab, iskā yah arth bilkul bhī nahīn hai ki uddhār kī prāpti men prārthanā bilkul bhī sammilit nahīn hai. Yadi āap Susmāchār ko samajh chuke hain, yah viśvās karte hain ki vah saty hai, aur Yīśu ko apane uddhār ke lie svīkār kar liyā hai, to yah acchā aur uchit hogā ki apane viśvās ko prārthanā men viśvās ke dvārā vyakt kiyā jāe. Prārthanā ke dvārā Parmeśvar se bāat karnā ek Yīśu ke bāre men tathyo ko svīkār karte hue use apane uddhārkartā ke rūp men pūrī tarah se bharosā karne ke rūp men pragati kar sakatā hai. Prārthanā us kāry ke lie sampark ban sakatī hai jiske dvārā ham hamāre viśvās ko uddhār ke lie keval Yīśu men hī rakh rahe hain.

Hālānki, ek bār phir se, yah bahut hī mahatvpūrṇ hai ki āap apane uddhār ko keval ek kahī huī prārthanā men hī ādhārit nahīn karte hain. Ek prārthanā kā ucchārṇ āapko bachā nahīn sakatā hai! Yadi āap uddhār ko prāpt karnā chāhate hai jo ki keval Yīśu ke dvārā upalabdh hai, to apane viśvās ko usmen rakhen. Uskī mṛtyu men pūrī tarah se bharosā karen ki vah āapke pāpon ke lie paryāpt balidān hai. Pūrī tarah usī par apane uddhārkartā ke rūp me nirbhar ho. Yahī uddhār kā ek Bāibal ādhārit tarīkā hai. Yadi āapne Yīśu ko apane uddhārkartā ke rūp men svīkār kiyā hai, to sabhī tarīko se, Parmeśvar se ek prārthanā kahen. Parmeśvar se kahen ki āap Yīśu ke lie kitanā jyādā dhanyvādī hain. Uske prem aur balidān ke lie Parmeśvar ko stuti kā balidān chaḍhaāai. Aapke pāpon ke sthān par marane ke lie aur āapko uddhār pradān karne ke lie Yīśu kā dhanyvād karen. Yahī uddhār aur prārthanā ke madhy men Bāibal ādhārit sampark hai.

Jo kuch āpne yahān paḍhaā hai kyā uske kāraṇ āpne Masīh ke pīche chalane ke lie nirṇay liyā hai? Yadi aisā hai to kṛpyā nīche die hue "mainne āja Yīśu ko svīkār kar liyā hai" vāle baṭan ko dabāiye.

EnglishHindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāie

Uddhār ke lie kyā prārthanā hai?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries