settings icon
share icon
Praśn

Main svayaṃ ko vivāh ke lie kaise taiyār kar sakatā hūn?

Uttar


Kisī ko Bāibal ādhārit vivāh ke lie taiyār karnā ṭhīk vaise hī jaise kisī ko jīvan ke uddeśy ko prāpt karne ke lie taiyār karnā. Ek siddhānt hai jise hamāre jīvano ke sabhī pahalūon ke ūpar nayā-janm pāe hue viśvāsiyon ke nāte śāsan karnā: "Tū Parmeśvar apane Prabhu se apane sāre man aur apane sāre prāṇ aur apanī sārī buddhi ke sāth prem rakh" (Mattī 22:37). Yah koī majāk men dī gaī āgyā nahīn hai. Yah viśvāsī hone ke nāte hamāre jīvan kā kendrīya hissā hai. Yah Parmeśvar aur uske vachan ke ūpar apane pūre man se dhyān lagāne ke lie chunāv karnā hai tāki hamāre prāṇ aur hamāre man un bāton se bhar jāe jo Parmeśvar ko prasann karte ho.

Vah sambandh jo Prabhu Yīśu Masīh ke dvārā Parmeśvar ke sāth hamārā hai aisā hai jo ki any sabhī sambandhon ko apane dṛṣṭikoṇ men ḍāl letā hai. Vaivāhik sambandh Masīh aur uskī Kalīsiyā ke nūmane ke ūpar ādhārit hai (Iphisiyon 5:22-23). Hamāre jīvano kā pratyek pahalū viśvāsī hone ke nāte hamāre samarpaṇ ke dvārā śāsan kiyā jātā hai ki ham Prabhu ke nirdeśo aur āgyāon ke anusār jīvan vyatīt karen. Parmeśvar aur uske vachan ke prati hamārā āgyāpālan hame vivāh men aur is sanār men Parmeśvar kī or se dī huī-bhūmikāon ko pūrā karne ke lie susjjit kartā hai. Aur pratyek nae-janm prāpt viśvāsī kī bhumikā har bāat men Parmeśvar kī mahimā karnā hai (1 Kurinthiyon 10:31).

Svayaṃ ko vivāh ke lie taiyār karne ke lie, Yīśu Masīh men apanī bulāhaṭ ke lie yogy chāl chalanā, aur uske vachan ke dvārā Parmeśvar ke sāth nikaṭatā ke sambandh men āte hue (2 Tīmuthiyus 3:16-17), har bāat men āgiyākāritā ke ūpar dhyān kendrit karnā chāhie. Parmeśvar ke sāth āgiyākāritā men chalane ke lie koī āsān yojanā sīkhane ke lie nahīn hai. Yah ek chunāv hai jise hame pratidin Parmeśvar kā anusraṇ karne ke lie sansārik dṛṣṭikoṇ ko ek taraph rakhane ke lie chunnā hai. Masīh ke yogy chāl chalane ke lie svayaṃ ko ek hī mārg, ek hī saty aur ek hī jīvan ke prati namrtā ke sāth din-prati-din, pal-dar-pal ke ādhār par adhīn karte hue chale jān chāhie. Yah vah taiyārī hai jise āvaśyak rūp se pratyek viśvāsī ko us baḍae upahār ke lie karnī chāhie jise ham vivāh kah kar pukārate hain.

Ek vyakti jo ātmik rūp se paripakv aur Parmeśvar ke sāth chal rahā hai kisī bhī any vyakti kī apekṣā vivāh ke lie jyādā taiyār hogā. Vivāh samarpaṇ, joś, namrtā, prem aur ādar kī māng kartā hai. Ye guṇ sabse jyādā ek vyakti men dikhāī dete hain jiskā Parmeśvar ke sāth ghaniṣṭh sambandh hai. Jab āap svayaṃ ko vivāh ke lie taiyār karte hain, apane dhyān ko Parmeśvar par ākār dene ke lie lagāen ki vah āapko aise purūṣ aur strī ke rūp men ākār de de jaisā vah banānā chāhatā hai (Romiyon 12:1-2). Yadi āap svayaṃ ko uske adhīn karengen, to vah āapko jab vah sundar din āegā to vivāh ke lie taiyār karne ke lie yogy kar degā.

EnglishHindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāie

Main svayaṃ ko vivāh ke lie kaise taiyār kar sakatā hūn?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries