settings icon
share icon
Praśn

Kyā Sarvamuktivād/Viśvavyāpī Mukti Bāibal ādhārit hai?

Uttar


Sarvamuktivād ek aisī mānyatā hai ki jiske anusār sabhī bachā lie jāegen. Aaj bahut se aise log hain jo Sarvamuktivādī uddhār ko mānate hain aur viśvās karte hain ki sabhī log ant men svarg men hī jāegen. Sāyad yah un purūṣ aur striyon kā vichār hai jo ki nark men anant pīḍaā men jīvan vyatīt kar rahe hain jiske kāraṇ kuch log is viṣy ke ūpar Pavitr Sāstr kī śikṣā kā inkār kar dete hain. Kuch logon ke lie yah Parmeśvar ke prem aur dayā ke ūpar jyādā-jor diyā hai – aur Parmeśvar ke nyāy aur dhārmiktā ko andekhā karnā – jo unakā mārgdarśan is viśvās kī or kartā hai ki Parmeśvar pratyek jīvit prāṇī ke ūpar apanī dayā ko kar degā. Parntu Pavitr Sāstr yah śikṣā detā hai ki kuch log jo nark men anantkāl ke lie jīvan ko vyatīt karengen.

Sarvapratham, Bāibal spaṣṭ kartī hai ki uddhār na pāe hue log sadaivkāl ke lie nark men rahenge. Yīśu ke apane śabd is bāat kī puṣṭi karte hain ki svarg men chuṭakārā pāe huon ke dvārā vyatīt kiyā huā samay ṭhīk utanā hī hogā jitanā nark men uddhār rahit logon kā hogā. Mattī 25:46 kahtā hai, "Aur ye [uddhār rahit] anant daṇḍ bhogenge parntu dharmī anant jīvan men praveś karenge." Is vachan ke anusār, uddhār rahit logon ke lie sajā ṭhīk vaise hī anantkālīn hogī jaise dharmīyon ke lie jīvan kī. Kuch viśvās karte hain ki nark men jo log honge ant men unakā astitv hī sāpst ho jāegā, parntu Prabhu svayaṃ puṣṭi kartā hai ki ve sadaiv ke lie vahāan par bane rahenge. Mattī 25:41 aur Marakus 9:44 nark kā vivaraṇ "Anantkāl kī āg" aur "Na bujhanevālī āg" se karte hain.

Kaise ek vyakti ek na bujhanevālī āg se bach sakatā hai? Kaī log yah viśvās karte hain ki sabhī mārg – sabhī dharm aur mānyatāen – svarg kī or le jātī hain, yā ve ye mānate hain ki Parmeśvar itanā jyādā prem aur dayā se bharā huā hai ki vah sabhī logon ko svarg men jāne kī anumati degā. Niśchit rūp se Parmeśvar prem aur dayā se bharā huā hai; uske yahī guṇo the jiske kāraṇ usne apane putr Yīśu Masīh ko, hamāre lie is pṛthvī par krūs ke ūpar marane ke lie bheja diyā. Yīśu Masīh hī keval ek daravājā hai jo ki svarg men anantkāl kī or mārgdarśan detā hai. Preriton kā kām 4:12 kahtā hai, "Kisī dūsare ke dvārā uddhār nahīn; kyonki svarg ke nīche manuṣyon men aur koī dūsarā nām nahīn diyā gayā, jiske dvārā ham uddhār pā saken." "Kyonki Parmeśvar ek hī hai, aur Parmeśvar aur manuṣyon ke bīch men bhī ek hī bicavaī hai, arthāt Masīh Yīśu jo manuṣy hai" (1 Timuthiyus 2:5). Yūhannā 14:6, Yīśu kahtā hai, "Mārg aur Saty aur Jīvan main hī hūn; binā mere dvārā koī pitā ke pāas nahīn pahunch sakatā." Yūhannā 3:16, "Kyonki Parmeśvar ne jagat se aisā prem rakhā ki usne apanā eklautā putr de diyā, tāki jo koī us par viśvās kare vah naṣṭ na ho, parntu anant jīvan pāe." Yadi ham Parmeśvar ke putr ko inkār karnā chunte hain, to ham uddhār ko prāpti karne kī śarto ko pūrā nahīn karte hain (Yūhannā 3:16, 18, 36).

In vachano ke sāth, yah spaṣṭ ho jātā hai ki Sarvamuktivād aur Viśvavyāpī Uddhār Bāibal ādhārit mānyatāen nahīn hain. Sarvamuktivād ekdam sīdhā jo kuch Pavitr Sāstr śikṣā detā hai, uske virodh men hai. Jabki any log Masīhiyon ko asahanśīl hone aur "viśeṣ" tarkvākyon men viśvās rakhane ke lie doṣ dete hain, yah smaraṇ rakhanā mahatvpūrṇ hai ki yah Masīh ke svayaṃ kahe hue śabd hain. Masīhiyon ne in vichāron ko svayaṃ se vikasit nahīn kiyā hai; Masīhī to keval vahī kah rahe hain jo pahale se hī Prabhu ne kah diyā hai. Log is sandeś kā inkār kar dete hain kyonki ve apane pāpon kā sāmanā nahīn karnā chāhate hain aur na hī svīkār karnā chāhate hain ki unhen bachāe jāne ke lie Prabhu kī āvaśyaktā hai. Yah kahnā ki ve jo uddhār ke lie uske putr ke dvārā mukti ke kie hue prabandh ko inkār karne vāle bachā lie jāegen uskī Pavitrtā aur Parmeśvar ke nyāy ko kam ākanā hai aur Yīśu ke hamāre badale men die hue balidān kī āvaśyaktā ko nakarnā hai.

EnglishHindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāie

Kyā Sarvamuktivād/Viśvavyāpī Mukti Bāibal ādhārit hai?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries