settings icon
share icon
Praśn

Sacchā dharm kyā hotā hai?

Uttar


Dharm kī paribhāṣā "Parmeśvar men viśvās yā devatāo kī ārādhanā kie jāne, jo ki aksar vyavahār aur anuṣṭhāno men vyakt hote hain" yā "ārādhanā, mānyatāon kī koī ek viśeṣ praṇālī ādi ke sāth kiyā jā sakatā hai., jismen aksar naitiktā kī sanhitā sammilit hotī hai." Thīk hai, is sanār kī lagabhag 90% janasankhyā kisī ne kisī rūp men dharm kā anusraṇ kartī hai. Samasyā yah hai ki yahān par bahut se bhinn dharm hain. Kaun sā sahī dharm hai? Sacchā dharm kyā hotā hai?

Dharmo men do mukhy sanghaṭak niyam aur anuṣṭhān sāmāny pāe jāte hain. Kuch dharm āvaśyak rūp se niyamo kī ek sūchī se jyādā kuch nahīn hai arthāt yah karo aur yah na karo, jise ki ek vyakti ko us dharm kā viśvāsyogy anuyāyī hone ke lie āvaśy pālan karnā hotā hai, aur pariṇāmsvarūp, vah us dharm ke Parmeśvar ke sāth sahī hai. Niyam-ādhārit dharmo ke do udāharṇ Islām aur Yahūdīvād hai. Islām ke apane pānch mukhy dharm siddhānt hain jinakā pālan kiyā jān chāhie. Yahūdīvād men ādeśo aur rīti rivājo kī saikaḍaon kī Ginatī hai jinakā pālan kiyā jān chāhie. Dono dharm, kuch sīmā tak, yah dāvā karte hain ki dharm ke niyamo kā pālan karne ke dvārā, ek vyakti ko Parmeśvar ke sāth sahī honā mānā jāegā.

Any dharm niyamo kī sūchī ke apekṣā anuṣṭhāno ke pālan karne ke ūpar jyādā dhyān dete hain. Balidān dene ke dvārā, kisī kāry ko pūrā karne ke dvārā, is sevakāī men hissā lene ke dvārā, is bhojn ko khāne ke dvārā ādi., ke dvārā ek vyakti Parmeśvar ke sāth sahī kar diyā jātā hai. Anuṣṭhān-ādhārit dharm kā ek sabse pramukh udāharṇ Roman Kaithālikavād hai. Roman Kaithālikavād yah mānatā hai ki śiśu ke rūp men Bapatismā lene ke dvārā, Parmaprasāda arthāt Missā men bhāag lene ke dvārā, Pādarī ke sāmane pāap ko angīkār karne ke dvārā, Svarg ke santo ko prārthanā karne ke dvārā, Mṛtyu se pahale Pādarī ke dvārā abhiṣek die jāne ke dvārā, ādi., ādi., Parmeśvar is tarah ke vyakti ko mṛtyu uparānt svarg men svīkār kar legā. Bauddh dharm aur Hindu dharm bhī prāthamik rūp se anuṣṭhān-ādhārit dharm hain, parntu kuch sīmā tak inhen niyam-ādhārit bhī mānā jā sakatā hai.

Sacchā dharm na to niyam-ādhārit na hī anuṣṭhān-ādhārit hotā hai. Sacchā dharm Parmeśvar ke sāth ek sambandh hai. Ek bāat jise sabhī dharm mānate hain ki kisī tarah se manuṣy Parmeśvar se pṛthak ho gayā hai aur use uske sāth men mel milāap karne kī āvaśyaktā hai. Jhūṭhe dharm is samasyā ko niyamo aur anuṣṭhāno ke pālan karne ke dvārā samādhān karnā chāhate hain. Sacchā dharm is samasyā ko is svīkarṇ ke dvārā karnā chāhatā hai ki Parmeśvar hī keval is pṛthakatā kā samādhān kar sakatā hai, aur yah ki usne ise kar diyā hai. Sacchā dharm nimn bāton kī pahachān kartā hai:

∙ Ham sabne pāap kiyā hai aur islie Parmeśvar se alag hain (Romiyon 3:23).

∙ Yadi samādhān nahīn banayā gayā, to pāap ke lie nyāysangt jurmānā mṛtyu aur mṛtyu uparānt Parmeśvar se anantkāl kī pṛthakatā hai (Romiyon 6:23).

∙ Parmeśvar hamāre pāas Yīśu Masīh nām ke vyakti men āyā aur hamāre sthān par marate hue, us daṇḍ ko apane ūpar le liyā jiske yogy ham the, aur mṛtako men se punah jīvit ho kar usne yah pradarśit kiyā ki uskī mṛtyu ek paryāpt balidān thī (Romiyon 5:8; 1 Kurinthiyon 15:3-4; 2 Kurinthiyon 5:21).

∙ Yadi ham Yīśu ko apanā uddhārkartā karke svīkār karte hue, uskī mṛtyu ko hamāre pāpon ke lie adā kī gaī pūrī kīmat mānate hue bharosā karte hain, ham chhamā, bachāe jāegen, chuṭakārā pāenge, hamārā mel milāap hogā aur hame Parmeśvar ke dvārā dharmī ṭhaharāyā jāegā (Yūhannā 3:16; Romiyon 10:9-10; Iphisiyon 2:8-9).

Sacche dharm men niyam aur anuṣṭhān nahīn hote hain, apitu ismen mahatvpūrṇ bhinntāain hotī hain. Sacche dharm men, anuṣṭhāno aur niyamo kā pālan kiyā jān Parmeśvar pradat uddhār ke prati kṛtagyatā ko dikhāne ke lie kiyā jātā hai – na ki us uddhār ko pāne kī kośiś ke rūp men. Sacchā dharm, jo ki Bāibal ādhārit Masīhit hai, men āgyāpālan ke lie niyam hain (hatyā na karnā, vyabhichār na karnā, jhūṭh na bolanā ādi) aur anuṣṭhāno kā pālan kiyā jān hai (ḍūb ke dvārā Bapatismā aur Prabhu Bhoj/sahabhāgitā). In niyamo aur anuṣṭhāno kā pālan karnā aisī bāat nahīn hai jo ki ek vyakti ko Parmeśvar ke sāth sahī banā sakatī hai. Iskī apekṣā, ye niyam aur anuṣṭhān Yīśu ko hī keval apanā uddhārkartā anugrah se viśvās ke dvārā mānate hue Parmeśvar ke sāth sambandh ke pariṇām svarūp hain. Jhūṭhe dharm kāmo ko karnā hai (niyamo aur anuṣṭhāno ko) tāki Parmeśvar kī kṛpā ko prāpt kiyā jā sake. Sacchā dharm Yīśu ko apane uddhārkartā ke rūp men mānate hue use svīkār karnā hai aur pariṇāmsvarūp Parmeśvar ke sāth sahī sambandh kā honā hai – aur tab kāmo (niyam aur anuṣṭhāno) ko Parmeśvar se prem karne aur uskī nikaṭatā men baḍhane kī icchā ke kāraṇ karnā hai.

Jo kuch āpne yahān paḍhaā hai kyā uske kāraṇ āpne Masīh ke pīche chalane ke lie nirṇay liyā hai? Yadi aisā hai to kṛpyā nīche die hue "mainne āja Yīśu ko svīkār kar liyā hai" vāle baṭan ko dabāiye.

EnglishHindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāie

Sacchā dharm kyā hotā hai?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries