settings icon
share icon
Praśn

Main apane jīvan ke lie Parmeśvar kī icchā kaise jān sakatā hūn?

Uttar


Parmeśvar kī icchā jānnā mahatvpūrṇ hai. Yīśu ne kahā ki uske sacche anuyāyī ve hain jo use jānte aur uske pitā kī icchā ko pūrā karte hain: "Jo koī Parmeśvar kī icchā par chale, vahī merā bhāī, bahin aur mātā hai" (Marakus 3:35). Do putron ke dṛṣṭānta men, Yīśu mahāyājkon aur śāstriyon ko pitā kī icchā ko pūrā na karne ke kāraṇ phaṭakāratā hai; viśeṣkar, ve, "na pachatāe aur na viśvās" karte the (Mattī 21:32). Sabse ādhārbhūt bāat yah hai ki, Parmeśvar kī icchā yah hai ki ham hamāre pāpon se paśchātāap karen aur Masīh men bharosā karen. Yadi hamne pahale kadam ko abhī tak nahīn liyā hai, to hamne abhī tak Parmeśvar kī icchā ko svīkār nahīn kiyā hai.

Jab ek bār ham Masīh ko viśvās ke dvārā svīkār kar lete hain, to ham Parmeśvar kī santān ban jāte hain (Yūhannā 1:12), aur vah hame uske rāste men aguvāī dene kī icchā rakhatā hai (Bhajan Sanhitā 143:10). Parmeśvar hamse apanī icchā ko chupāne kī kośiś nahīn kar rahā hai; vah ise ham par pragaṭ karnā cāhatā hai. Sacchāī to yah hai ki, usne apane vachan men hame bahut se nirdeś die hue hain. Hame "har bāat men dhanyvād karnā chāhie, kyonki tumhāre lie Masīh Yīśu men Parmeśvar kī yahī icchā hai" (1 Thissalunīkiyon 5:18). Hame bhale kāryo ko karnā chāhie (1 Pataras 2:15). Aur "Parmeśvar kī yah icchā hai ki tum Pavitr bano : arthāt vyabhichār se bache raho" (1 Thissalunīkiyon 4:3).

Parmeśvar kī icchā jānne aur pramāṇit hone yogy hai. Romiyon 12:2 kahtī hai ki, "Is sanār ke sadṛis na bano, parntu tumhāre man ke nae ho jāne se tumhārā chāl-chalan bhī badaltā jāe, jisse tum Parmeśvar kī bhalī, bhāvtī, aur siddh icchā anubhav se mālūm karte raho." Yah sandarbh hame ek mahatvpūrṇ kram ko detā hai: Parmeśvar kī santān is sanār ke sadṛis hone se inkār kar detī aur iskī bajāy svayaṃ ko Atmā ke dvārā badaltī chalī jātī hai. Jab uskā man Parmeśvar kī bāton ke anusār nayā ho jātā hai tab vah Parmeśvar kī siddh icchā ko jān jātī hai.

Jab ham Parmeśvar kī icchā ko khojate hain, to hame suniśchit honā chāhie ki ham kisī aisī bāat par to dhyān nahīn de rahe hain jiske lie Bāibal manā kartī hai. Udāharṇ ke lie, Bāibal chorī karne ke lie manā kartī hai; kyonki Parmeśvar ne is viṣy par spaṣṭ bāat kī huī hai, ham jānte hain ki yah hamāre lie uskī icchā nahīn hai ki ham baink chor hon – hame yahān tak ki iske lie prārthanā karne kī āvaśyaktā nahīn hai. Iske atirikt, hame sadaiv suniśchit karnā chāhie ki ham jin bāton par dhyān lagā rahe hain ve Parmeśvar kī mahimā ke lie hain aur hame aur anyon ko ātmik rūp se vikās karne men sahāyatā karengī.

Parmeśvar kī icchā ko jānnā kaī bār kaṭhin ho sakatā hai kyonki iske lie dhīraj kī āvaśyaktā hotī hai. Ek hī bār men Parmeśvar kī sārī icchā ko jān lene kī chāhat svābhāvik hai, parntu aisā aksar nahīn hotā hai. Vah hame apanī icchā ko kadam dar kadam samay par pragaṭ kartā hai – pratyek kadam par jise ham viśvās ke sāth lete hain – aur aisā hone detā hai ki ham nirantar uske ūpar bharosā karte rahen. Sabse mahatvpūrṇ bāat yah hai ki, jab ham usse āge ke mārgdarśan ke lie intajār karte hain, ham un kāryo ko karte hue vyast hote hain jinhen ham jānte hain ki hame karnā hai (Yākūb 4:17).

Aksar, ham chāhate hain ki Parmeśvar hame viśeṣ nirdeś de – kahāan par kāry karnā hai, kahāan par rahanā hai, kis se vivāh karnā hai, kaun sī kār kharīdanī hai, vagairha vagairha. Parmeśvar hame chunāv karne kī anumati detā hai, aur, yadi ham uske adhīn hote hain, to vah hamāre galat chunāvo ko rok detā hai (dekhie Preriton ke kām 16:6-7).

Jitanā adhik ham ek vyakti ko jānte chale jāte hain, utanā adhik ham uskī icchāo se parichit hote chale jāte hain. Udāharṇ ke lie, ek bacchā ek vyast saḍak ke dūsarī taraph paḍaī ek gend ko dekhatā hai jo ki us taraph jā girī hai, parntu vah ise lene ke lie iskī taraph nahīn bhāagtā hai, kyonki vah jāntā hai ki, "merā pitā nahīn chāhatā hai ki main aisā karūn." vah apane pitā se pratyek viśeṣ paristhiti ke lie salāh nahīn letā hai; vah jāntā hai ki uskā pitā kyā kahegā kyonki vah apane pitā ko jāntā hai. Aisā hī saty Parmeśvar ke sāth hamāre sambandh men hai. Jab ham prabhu ke sāth chalanā ārambh karte hain, uske vachan kā pālan karte aur uske Atmā ke ūpar nirbhar hote hain, ham pāte hain ki hame Masīh kā man diyā gayā hai (1 Kurinthiyon 2:16). Ham use jānte hain, aur yah hame uskī icchā ko jānne men sahāyatā kartī hai. Ham Parmeśvar ke śīghr upalabdh mārgdarśan ko pāte hain. "Khare manuṣy kā mārg dharm ke kāraṇ sīdhā hotā hai, /parntu duṣṭ apanī duṣṭatā ke kāraṇ gir jātā hai" (Nītivachan 11:5).

Yadi ham prabhu ke sāth nikaṭatā se chal rahe hain aur sacchāī ke sāth hamāre jīvano ke lie uskī icchā ko prāpt karne kī icchā rakhate hain, to Parmeśvar uskī icchā ko hamāre hṛdayo ke andar rakha degā. Parmeśvar kī icchā ko chāhane kī kunjī, hamārī apanī icchā kā honā nahīn hai. "Yahovā ko apane sukh kā mūl jān, aur vah tere manorthon ko pūrā karegā" (Bhajan Sanhitā 37:4).

EnglishHindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāie

Main apane jīvan ke lie Parmeśvar kī icchā kaise jān sakatā hūn?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries