settings icon
share icon
Praśn

kyā ek Masīhī duṣṭatmā se jakaḍaā huā ho sakatā hai? kyā Masīhī viśvāsī duṣṭatmāon ke adhīn ho sakate hain?

Uttar


Bāibal spaṣṭ rūp se nahīn kahtī hai ki ek Masīhī viśvāsī duṣṭatmā ke dvārā jakaḍaā huā ho sakatā hai yā nahīn, parntu isse sambandhit Bāibal ādhārit satya bahutāyata ke sāth spaṣṭ kar dete hain ki ek Masīhī viśvāsī duṣṭatmā se jakaḍaā huā ho sakatā hai. Ek duṣṭatmā se jakaḍaā huā honā aur duṣṭatmā se satāyā huā honā yā usse prabhāvit hone ke madhy men pūrī tarah se bhinntā hai. Duṣṭatmā se jakaḍae yā grast hue hone men ek duṣṭatmā kā sīdhā/pūrī tarah se kisī ek vyakti ke vichāron aur/yā uske kāryo ke ūpar niyantraṇ kā honā sammilit hai (Mattī 17:14-18; Lūkā 4:33-35; 8:27-33). Duṣṭatmā ke dvārā satāai jāne yā isse prabhāvit honā kisī ek duṣṭatmā yā duṣṭaātmoṃ ke dvārā kisī ek vyakti ke ūpar hamlā karnā aur/yā use pāap se bhare hue vyavahār ko karne ke lie utsāhit karnā sammilit hotā hai. Dhyān den ki Nae Niyam ke ve sabhī sandarbh jo ātmik yuddh kī bāat karte hain, kisī ek viśvāsī se duṣṭatmā ko nikālne ke lie nirdeś nahīn dete hain (Iphisiyon 6:10-18). Viśvāsiyon ko Saitān kā sāmanā karne ke lie kahā gayā hai (Yākūb 4:7; 1 Pataras 5:8-9), ise nikālne ke lie nahīn kahā gayā hai.

Masīhiyon men Pavitr Atmā kā vās sthān hai (Romiyon 8:9-11; 1 Kurinthiyon 3:16; 6:19). Yah niśchit hai ki Pavitr Atmā ek duṣṭatmā ko us vyakti men jakaḍane nahīn degā jismen vah svayaṃ vās kar rahā hai. Yah soch nā hī ṭhīk nahīn hai ki Parmeśvar uskī santān men se kisī ek ko, jise usne Masīh ke lahū se kharīdā hai (1 Pataras 1:18-19), aur jise usne naī sṛṣṭi banāyā hai (2 Kurinthiyon 5:17), ke lie anumati de ki use koī duṣṭatmā jakaḍae yā vah uske niyantraṇ men rahe. Yah ṭhīk hai ki viśvāsī hone ke nāte, ham Saitān aur uskī duṣṭatmāon ke sāth laḍaāī kī ghoṣaṇā karte hain, parntu yah ham svayaṃ se nahīn karte hain. 1 Yūhannā 4:4 men Prerit Yūhannā yah ghoṣaṇā kartā hai ki "He bālako, tum Parmeśvar ke ho, aur tumne us par jay pāī hai; kyonki jo tum men hai vah us se jo sanār men hai, baḍaā hai" (1 Yūhannā 4:4). Vah kaun hai jo ham men hai? Vah Pavitr Atmā hai. Vah kaun hai jo is sanār men hai? Saitān aur uskī duṣṭatmāen. Islie, viśvāsiyon ne duṣṭatmāon ke sanār par jaya pāī hai, aur islie ek viśvāsī kā duṣṭatmā se jakaḍae honā Pavitr Sāstr se pramāṇita nahīn ho sakatā hai.

Bāibal ādhakārik dṛḍh pramāṇo ke sāth ki ek Masīhī viśvāsī duṣṭatmā se jakaḍaā huā nahīn ho sakatā hai, ko dhyān men rakhate hue, Bāibal ke kuch śikṣaka "grast" yā jakaḍae hone kī śabdāvalī ke sanket us ek duṣṭatmā ke lie karte hain jiskā ek Masīhī viśvāsī ke ūpar niyantraṇ hai. Kuch yah dalīl dete hain ki jabki ek Masīhī viśvāsī duṣṭatmā se jakaḍaā huā nahīn ho sakatā hai, parntu phir bhī ek Masīhī viśvāsī isse prabhāvit ho sakatā hai. Viśeṣ rūp se, duṣṭatmā se prabhāvit hone kā vivaraṇ duṣṭatmā se jakaḍae hue hone ke vivaraṇ se bahut adhik milatā julatā dikhāī detā hai. Islie, iske pariṇām ek jaise hī nikalte hain. Sabdāvaliyo men parivartan is sacchāī ko parivartit nahīn kar detā hai ki ek duṣṭatmā ek Masīhī viśvāsī men vās nahīn kar sakatī hai yā use pūrī tarah apane niyantraṇ men nahīn le sakatī hai. Saitānik prabhāv aur satāyā jān Masīhiyon ke lie vāstaviktāen hain, ismen koī sandeh nahīn hai, parntu sāmāny rūp se aisā kahnā Bāibal ādhārit nahīn hai ki ek viśvāsī kisī ek duṣṭatmā se jakaḍaā huā yā usse prabhāvit ho sakatā hai.

Saitānik prabhāv kī vichāradhārā ke pīche bahut adhik tark vitark kisī ek aise vyakti ko dekhane ke dvārā vyaktigat anubhav men pāyā jātā hai jo ek "niśchit" Masīhī viśvāsī hote hue ek duṣṭatmā ke niyantraṇ men hone ke pramāṇ ko prakaṭ kar rahā hai. Yah atyant mahatvapūrṇ hai, hāalāki, ham apane vyaktigat anubhav ko Pavitr Sāstr kī hamārī vyākhyā ko prabhāvit karne men anumati nahīn dete hain. Iskī apekṣā, hame hamāre vyaktigat anubhavon ko Pavitr Sāstr kī sacchāī se śuddha karnā chāhie (2 Timuthiyus 3:16-17). Aaise kisī aise jan ko jo Saitānik vyavahār ko prakaṭ kar rahā hai jis ke lie hamne sochā thā ki vah Masīhī viśvāsī hai yah dekhanā hame uske viśvāsī hone kī satyatā ke bāre men sochne par majabūr kartā hai. Yah hamārī us vichārādhārā ko parivartit hone kā kāraṇ nahīn bananā chāhie ki ek Masīhī viśvāsī duṣṭatmā se jakaḍaā/prabhāvit ho sakatā hai. Ho sakatā hai ki vah vyakti vāstav men Masīhī viśvāsī ho parntu adhik gaṃbhīrtā ke sāth duṣṭatmā se jakaḍaā aur yā adhik gaṃbhīr manovaigñānik samasyāon se dukh uṭhā rahā ho sakatā hai. Parntu ek bār phir se, hamāre pramāṇo ko Pavitr Sāstr kī kasauṭī par khare utaranā chāhie, na ki iske viparīt honā chāhie.

EnglishHindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāie

kyā ek Masīhī duṣṭatmā se jakaḍaā huā ho sakatā hai? kyā Masīhī viśvāsī duṣṭatmāon ke adhīn ho sakate hain?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries