settings icon
share icon
Praśn

Kaun bach sakatā hai? Kyā koī bhī bach sakatā hai?

Uttar


Yīśu ne spaṣṭ rūp se Yūhannā 3:16 men kahā ki vah har kisī ko bachā sakatā hai jo uske ūpar viśvās karegā: "Parmeśvar ne jagat se aisā prem kiyā ki usne apanā eklautā putr de diyā tāki jo koī viśvās kare vah nāś nā ho parntu anant jīvan pāe.." is "jo koī" men āap aur is sanār kā pratyek vyakti sammilit hai.

Bāibal aisā kahtī hai ki, ki yadi uddhār hamāre prayāso ke ūpar ādhārit hotā, to koī bhī bachāyā nahīn jā sakatā thā: "Sab ne pāap kiyā hai aur Parmeśvar kī mahimā se rahit hain (Romiyon 3:23). Bhajan Sanhitā 143:2 joḍatā hai ki, "Kyonki koī prāṇī terī dṛṣṭi men nirdoṣ nahīn ṭhahar sakatā hai." Romiyon 3:10 puṣṭi kartā hai ki, "Koī dharmī nahīn, ek bhī nahīn."

Ham svayaṃ ko bachā nahīn sakate hain. Iskī apekṣā, ham keval tab hī bachāe jāte hain jab ham Yīśu Masīh men viśvās karte hain. Iphisiyon 2:9-10 śikṣā detā hai ki, "Kyonki viśvās ke dvārā anugrah se tumhārā uddhār huā hai; aur yah tumhārī or se nahīn, varan Parmeśvar kā dān hai, aur na karmo ke kāraṇ, aisā na ho ki koī ghamṇḍ kare." Ham anugrah ke dvārā bachāe gae hain, aur anugrah, apanī paribhāṣā ke anusār, kamāyā nahīn jā sakatā hai. Ham uddhār prāpti ke yogy nahīn the; ham ise keval viśvās ke dvārā prāpti karte hain.

Parmeśvar kā anugrah hamāre sāre pāpon ko ḍhakane ke lie kāphī hai (Romiyon 5:20). Bāibal aise logon ke udāharṇo se bharī huī hai jinhen pāap se bharī hue pṛṣṭhabhūmiyon se bachāyā gayā. Prerit Paulus ne Masīhiyon ko likhā jo ki pahale bhinn tarah ke pāpon kī paristhiti men jīvan yāapn kar rahā thā, jismen yaunik anaitiktā, mūratīpūjā, vyabhichār, samalingkatā, chorī karnā, lālcha aur matavālāapn sammilit hai. Parntu Paulus unhen kahtā hai ki, uddhār prāpti ke samay "tum Prabhu Yīśu Masīh ke nām se aur hamāre Parmeśvar ke Atmā se dhoe gae aur Pavitr aur dharmī ṭhahare" (1 Kurinthiyon 6:9-11).

Prerit Paulus svayaṃ Masīhiyon ko satāne vālā thā, jo Stiphanus kī mṛtyu se sahmat thā (Preriton ko kām 8:1) aur Masīhiyon ko kaid karke aur unhen kaidgṛhon men ḍāl rahā thā (praritoṃ kā kām 8:3). Vah bād men likhatā hai ki, "Yadyapi main to pahale nindā karne vālā thā; taubhī mujh par dayā huī, kyonki main ne aviśvās kī daśā men bina samajhe būjhe ye kām kiye the. Aur hamāre Prabhu kā anugrah us viśvās aur prem ke sāth jo Masīh Yīśu men hai, bahutāyat se huā. Yah bāat sach aur ham prakār se mānane yogy hai ki Masīh Yīśu pāpiyon kā uddhār karne ke lie jagat men āyā - jinamen sabse baḍaā main hūn" (1 Timuthiyus 1:13-15).

Parmeśvar aksar saṃbhāvnāhīn paātro ko uske uddeśyo kī prāpti ke lie chunata hai. Usne krūs ke ūpar keval kuch hī minaṭo men ek ḍākū ko bachā liyā thā (Lūkā 23:42-45), Kalīsiyā ko satāne vālā (Paulus), ek machuārā jisne uskā inkār kar diyā thā (Pataras ), ek Romī sipāhī aur uskī parivār (Prariton ke kām 10), ek bhāgā huā gulām (Philemon men Unesimus), aur kaī any iske udāharṇ hain. Bachāe jāne ke lie Parmeśvar kī yogytā se koī bhī pare nahīn hai (dekhie Yaśāyāha 50:2). Hame anant jīvan ke uske muphta varadān ke lie viśvās men hokar pratikriyā karnī chāhie aur ise svīkār karnā chāhie.

Kaun bachāyā jā sakatā hai? Ek bāat to niśchit hai ki – āap bachāe jā sakate hain, yadi āap Yīśu Masīh ko apane uddhārkartā ke rūp men svīkār karen! Yadi āap niśchit nahīn hain ki āapne Yīśu ko apane uddhārkartā ke rūp men svīkār kiyā hai, to āap isī samay apanī pratikriyā kuch isī jaisī hī prārthanā ke dvārā vyakt kar sakate hain:

"He Parmeśvar, main jāntā hūn ki main ek pāpī hūn aur apane svayaṃ ke bhale kāmo ke dvārā svarg tak nahīn pahunch sakatā hūn. Thīk isī samay main apane viśvās ko Yīśu Masīh men Parmeśvar ke putr ke rūp men rakhatā hūn jo mere pāpon ke lie mara gayā aur mujhe anant jīvan dene ke lie mṛtako men se jī uṭhā. Kṛpyā karke mujhe chhamā kar dījie aur mujhe āapke lie jīvan jīne ke lie mere sahāyatā karen. Mujhe svīkār karne aur mujhe anant jīvan dene ke lie dhanyvād."

Jo kuch āpne yahān paḍhaā hai kyā uske kāraṇ āpne Masīh ke pīche chalane ke lie nirṇay liyā hai? Yadi aisā hai to kṛpyā nīche die hue "mainne āja Yīśu ko svīkār kar liyā hai" vāle baṭan ko dabāiye.

EnglishHindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāie

Kaun bach sakatā hai? Kyā koī bhī bach sakatā hai?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries