settings icon
share icon
Praśn

Kalīsiyā kyā hai?

Uttar


Aaj bahut se log Charch arthāt Kalīsiyā ko ek imārta samajhte hain. Kalīsiyā ke bāre men yah Bāibal ādhārit samajh nahīn hai. ‘‘Charch’’ śabd Yūnānī śabd ekkalīsiyā se ātā hai jiskī paribhāṣā ‘‘ek maṇḍalī’’ yā ‘‘bulāe gae logon’’ se hai. ‘‘Charch’’ ke mūl arth kā sambandh imārta se nahīn, balki logon se hai. Yah viḍambanā hai ki jab āap logon se pūchate hain ki vah kis Charch yā Kalīsiyā men arādhanā ke lie jāte hain, to ve akasar kisī imārta se iskā parichay dete hain. Romiyon 16:5 kahtā hai ka ‘‘...unake ghar men ektr hone vālī Kalīsiyā ko bhī namaskār.’’ Paulus unake ghar men ektr honī vālī Kalīsiyā kī bāat kartā hai – na ki Kalīsiyā kī imārta ke viṣy men, parntu viśvāsiyon kī deh ke lie.

Kalīsiyā Masīh kī deh hai, jiskā vah sir hai. Iphisiyon 1:22-23 kahtā hai ki, ‘‘Parmeśvar ne sab kuch Masīh ke pānvo tale kar diyā aur use sab vastuon par śiromaṇi ṭhaharākar Kalīsiyā ko de diyā. Yah uskī deh hai aur usī kī paripūrṇtā hai, jo sab men sab kuch pūrṇ kartā hai." Pintekust ke din se (Preriton ke kām adhyāy 2) Masīh kī deh sab viśvāsiyon se milakar Masīh ke puna āgman tak banī huī hai. Masīh kī deh men do pahalū sammilit hai:

1) Sārvabhaumik Kalīsiyā men ve sab sammilit hai jin kā Yīśu Masīh ke sāth vyaktigat sambandh hai. ‘‘Kyonki ham sab ne kyā Yahūdī ho yā Yūnānī, kyā dās ho kyā svatantar, ek hī Atmā ke dvārā ek deh hone ke lie bapatismā liyā aur ham sabko ek hī Atmā pilāyā gayā’’ (Kurinthiyon 12:13). Yah vachan kahtā hai ki jo koī viśvās kartā hai vah Masīh kī deh kā bhāag hai aur pramāṇ ke rūp men usne Masīh kī Atmā ko pāyā hai. Parmeśvar kī viśvavyāpī Kalīsiyā vah hai jisne Yīśu Masīh par viśvās ke dvārā uddhār pāyā hai.

2) Galātiyon 1:1-2: men sthānīy Kalīsiyā kā vivaraṇ diyā huā hai: ‘‘Paulus kī... aur sāre bhāīyon kī or se jo mere sāth hain, Galātiyā kī Kalīsiyāoke nām.’’ yahān ham dekhate hain ki Galātiyā pradeś men kaī Kalīsiyāain thī – jinhen ham sthānīy Kalīsiyā kah kar pukārate hai. Baipaṭisṭ Kalīsiyā, Lūtharn Kalīsiyā, Kaitholik Kalīsiyā ādi, yah viśvavyāpī Kalīsiyā nahīn hai – apitu sthānīy Kalīsiyā hai, viśvāsīyo kā ek sthānīy samūh hai. Viśvavyāpī Kalīsiyā men ve sammilit hain jo Masīh se sambandhit hain aur us par uddhār ke lie viśvās karte hain. Is viśvavyāpī Kalīsiyā ke sadasyon ko sthānīy Kalīsiyā men sangti aur unnati ke lie jān chāhie.

Sankṣep men, Kalīsiyā koī imārta yā koī ek sampradāy nahīn hai. Bāibal ke anusār, Kalīsiyā Masīh kī deh hai - vah sab jinhonne Yīśu Masīh par uddhār ke lie viśvās kiyā hai (Yūhannā 3:16; 1Kurinthiyon 12:13). Sthānīy Kalīsiyā viśvavyāpī Kalīsiyā ke sadasyon kī sangti hai. Sthānīy Kalīsiyā vah sthān hai jahāan viśvavyāpī Kalīsiyā ke sadasya 1 Kurinthiyon adhyāy 12 me ‘‘deh’’ ke lie dī huī vyavasthā: utsāhit karnā, śikṣā denā, aur prabhu Yīśu Masīh ke gyan aur anugrah men ek dūsare kī unnati karne ko pūrī tarah vyavahār men lā sakate hai.

EnglishHindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāie

Kalīsiyā kyā hai?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries