settings icon
share icon
Praśn

Bāibal duṣṭatmā se jakaḍe hone/Saitānik jakaḍane ke viṣay me kyā kahtī hai? Kyā ye āj sambhava hai? Yadi aisā hai to, iske kyā lakṣaṇ hain?

Uttar


Bāibal duṣṭatmā se jakaḍe aur prabhavit logon ke kuch udāharṇ detī hai. In udāharṇo se duṣṭatmā se prabhāvit hone ke kuch lakṣaṇ mil sakate hai aur ham yah anrtadṛṣṭi ko pā sakate hai ki kaise ek duṣṭatmā kisī ko apane adhīn kartī hai. Yahān Bāibal se kuch sandarbh die gae hain (Mattī 9:32-33; 12:22; 17:18; Marakus 5:1-20; 7:26-30; Lūkā 4:33-36; 22:3; Preriton ke kām 16:16-18. In men se kuch sandarbho men duṣṭatmā se jakaḍe hone par bolane me asamarth honā, mirgī ke lakṣaṇ, andhāapn ādi kā honā milatā hai. Any ghaṭanāo men, yah kisī vyakti ko burā karne ke lie prabhāvit kartā hai, Prakaśitavāky iskā mukhy udāharṇ hai. Preriton ke kām 16:12-18, aisā jān paḍtā hai ki Atmā ne ek dāsī ko apane sīkhe hue gyan se adhik jānne kī ṣamtā dī huī thī. Girāseniyo kā duṣṭatmā-se-jakaḍā huā vyakti, jise bahut sī duṣṭatmāon (senā) ne jakaḍā huā thā, ke pāas asādhārṇ śākti thī aur vah kabro men naṃgā rahatā thā. Rājā Sāūl, Parmeśvar ke virūd vidroh karne ke bād, duṣṭatmā ke dvārā tang kiyā gayā. (1 Samūel 16:14-15; 18:10-11, 19:5-10) Prabhāvsvarūp se vah tanāv men rahane lagā aur Dāud ko mārane kī uskī icchā baḍhatī chalī gaī.

Is tarah, duṣṭatmā se jakaḍe hone ke kaī prakār ke sambhāvit lakṣaṇ hain jaise ki śārīrik ṣati jise kisī vāstavik manovaigñānik samasyā ke sāth nahī joḍa sakate hain, vyaktitva men badalāv jaise kī udāsī yā ākramakatā, asādhārṇ śākti, nirlajjatā, asamājika vyavahār aur sambhavata: aisī jānkārī hone kī yogytā honā, jise koī prākṛtik tarīke se nahīn jān sakatā hai. Is par dhyān denā mahatvapūrṇ hai ki lagabhag in sab lakṣaṇo ke, yadi sabhī ke sabhī nahīn tau bhī, in guṇo ke any kāraṇ bhī ho sakate hai, islie yah mahatvapūrṇ hai ki har ek udās vyakti yā mirgī se jakaḍe hue vyakti ko duṣṭatmā se jakaḍe hue hone se nahī joḍanā chāhie. Dūsarī taraph , paśchimī saṃskṛti men logon dvārā apane jīvano men Saitān ke dakihle ko paryāpt gambhīratā se nahīn liyā jātā hai.

In śārīrik aur bhāvanātmak bhinntāo ke atirikt, koī duṣṭatmā se prabhāvit hone ke ātmik guṇo ko bhī dekha sakatā hai jo Saitānik prabhāv ke hone ko dikhāte hain. In men ṣamā karne se inkāra karnā (2 Kurinthiyon 2:10-11) aur jhūṭhī śikṣāon me viśvās aur inheṃ baḍhaāvā denā, viśeṣkar Yīśu Masīh aur uske prāyaśchit ke kāry ke viṣay men (2 Kurinthiyon 11:3-4, 13-15; 1 Tīmuthiyus 4:1-5; Yūhannā 4:1-3).

Masīhiyon ke jīvano me duṣṭatmā ke dakihle ke viṣay men, Prerit Pataras is sacchāī kā ek udāharṇ hai ki ek viśvāsī duṣṭatmā se prabhāvit ho sakatā hai (Mattī 16:23). Kuch log aise Masīhiyon ko jo bahut adhik duṣṭatmā ke prabhāv me hote hain "duṣṭatmā se jakaḍe" hue hone kā sanket dete hain, parntu Pavitr Sāstr me kahīn bhī aisā udāharṇ nahī milatā hai ki Masīh men viśvāsī duṣṭatmā se jakaḍeṃ ho. Pavitr Sāstr ke adhiktar dharm vidvān yah viśvās karte hai ki ek Masīhī duṣṭatmā se jakaḍā huā nahī ho sakatā hai kyonki uske bhītar Pavitr Atmā vās kartā hai (2 Kurinthiyon 1:22; 5:5; 1 Kurinthiyon 6:19), aur Parmeśvar kā Atmā kisī duṣṭatmā ke sāth apane nivās ko sāṃjhā nahī karegā.

Hame spaṣṭatā se nahī batāyā gayā hai ki koī kaise duṣṭatmā se jakaḍe jāne ke lie svayaṃ ko de detā hai. Yadi Prakaśitavāky kī ghaṭanā isko darśātī hai, to usne apanā hiṛday burāī ke lie kholā thā - us kī ghaṭanā men lālcha ke kāraṇ (Yūhannā 12:6). Yah sambhava ho sakatā hai ki yadi koī apane hiṛday ko kisī ādatan pāap men niyantriṇ hone ke lie de detā hai, to yah duṣṭatmā ko āne ke lie nimantraṇ ban jātā hai. Prachārako ke anubhavon se, duṣṭatmā kī adhīnatā men ānā mūrtipūjā se aur koī tāntrika vidyā sāmagriyon ko rakhe hone se bhī sambandhit honā jān paḍtā hai. Pavitr Sāstr bār-bār mūrtipūjā ko duṣṭatmā kī upāasnā se sambandhit kartā hai (Laivyavasthā 17:7; Vyavasthā Vivaraṇ 17:7; Bhajan Sanhitā106:37; 1 Kurinthiyon 10:20), islie yah āśchary kī bāat nahī ki mūrtipūjā karne se duṣṭatmā ke jakaḍane kī or le jātā hai.

Uparokt Pavitrśāstrīe sandarbho ke ūpar ādhārit aur Prachārakon ke kuch anubhavon ke ādhār par, ham yah niṣkarṣ nikāl sakate hain ki bahut se log pāpon men lipt hokar yā tantrik bāton me dhyān lagā kar (jāne yā anajāne men) apane jīvano ko duṣṭatmā kī dakihle ke lie khola dete hai. In udāharṇo men anaitiktā, naśākhorī/śarābke sevan se durvyavahār jo kisī kī chetanā men parivartan le ātā hai, vidroh, kaḍavāhaṭ aur bhāvatīt chintan sammilit hain.

Ek aur atirikt dhyān men rakhane yogy bāat hai. Saitān aur uskī duṣṭ senā tab tak kuch nahī kar sakatī hai jab tak Parmeśvar unhen aisā karne kā adhikār na de de (Ayyūb 1-2). Jabki bāat yah hai, ki Saitān sochtā hai ki vah apane udeśya ko pūrā kar rahā hai, par vah vāstav me Parmeśvar ke uddeśyo ko pūrā kar rahā hotā hai, jaise ki Prakaśitavāky ke viśvāsghāt kī ghaṭanā men huā. Kuch log tāntrika vidyā aur Saitānik kāryo ke prati ek hānikārak ākarṣaṇ utpann kar lete hai. Yah samajhdārī aur Bāibal ke anusār bāat nahīn hai. Yadi ham Parmeśvar ke pīche calate hain, yadi ham apane āapko uskī sāmarthy ke ūpar nirbhar rahate hue aur uske hathiyāro ke vastrako dhāraṇ karte hain (Iphisiyon 6:10-18), to hame us duṣṭ se kisī tarah kā koī ḍar nahīn hai, kyonki Parmeśvar sab par rājy kartā hai!

EnglishHindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāie

Bāibal duṣṭatmā se jakaḍe hone/Saitānik jakaḍane ke viṣay me kyā kahtī hai? Kyā ye āj sambhava hai? Yadi aisā hai to, iske kyā lakṣaṇ hain?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries