settings icon
share icon
Praśn

Bāibal ke adhyayan kā sahī tarīkā kyā hai?

Uttar


Is jīvan men Pavitr Sāstr ke arth ko nirdhārit karnā ek viśvāsī ke lie ek sabse mahatvpūrṇ kāry hai. Parmeśvar hame yah nahīn kahte ki ham Bāibal ko bas sāmāny rūp men paḍhe. Hame iskā adhyayan karnā chāhie aur ise sahī rīti se upayog karnā chāhie hai (2 Tīmuthiyus 2:15). Pavitr Sāstr kā adhyayan karnā baḍae pariśram kā kāry hai. Pavitr Sāstr ko jaldabājī men aur thoḍaā bahut paḍhanā kaī bār bahut galat niṣkarṣo ko de sakatā hai . Islie, Pavitr Sāstr ke sahī arth ko nirdhārit karne ke lie kaī siddhānto ko samajhnā ati mahatvpūrṇ hai.

Pahalā, Bāibal ke vidyārthī ko Pavitr Atmā se prārthanā karnī chāhie aur usse samajh pradān karne ke lie māng karnī chāhie, kyonki yah uske kāryo men se ek hai. ‘‘Parntu jab vah arthāt saty kā Atmā āegā, to tumhe sab saty kā mārg batāegā, kyonki vah apanī or se na kahegā parntu jo kuch sunegā vahī kahegā, aur ānevālī bāten tumhe batāegā (Yūhannā 16:13). Jis tarah se Pavitr Atmā ne Preriton ko Naye Niyam ko likhane men mārg darśan diyā, us hī tarah se vah hame bhī Pavitr Sāstr ko samajhne men mārgdarśan detā hai. Smaraṇ rakhen, Bāibal Parmeśvar kī pustak hai, aur hame usse pūchane kī āvaśyaktā hai ki iskā kyā arth hai. Yadi āap ek Masīhī viśvāsī hain, to Pavitr Sāstr kā lekhak - Pavitr Atmā - āap men vās kartā hai, aur vah chāhatā hai ki jo usne likhā hai use āap samajh saken.

Dūsarā, hame Pavitr Sāstr ke vachano men se kisī ek vachan ko bāhar nahīn nikālnā chāhie aur sandarbh se bāhar hote hue vachan ke arth ko nirdhārit karne kā prayās nahīn karnā chāhie. Hame sadaiv sandarbh ko samajhne ke lie āsa pāas ke vachano aur adhyāyo ko paḍhanā chāhie. Jabki sampūrṇ Pavitr Sāstr Parmeśvar kī or se ātā hai (2 Tīmuthiyus 3:16; 2 Pataras 1:21), parntu phir bhī Parmeśvar ne iske lekhan ke lie manuṣyon kā upayog kiyā hai. In Pavitr logon ke man men ek viṣy thā, likhane ke lie ek udeśya aur koī viśeṣ viṣy thā jise vo sambodhit kar rahe the. Jise vah sambodhit kar rahe the. Hame Bāibal kī pustak kī pṛṣṭhabhumi ko yah patā lagāne ke lie paḍhanā chāhie, kisne is pustak ko likhā, kise yah likhī gaī thī, aur yah kab likhī gaī thī. Isī ke sāth hame yah dhyān rakhanā chāhie ki ham lekh ko svayaṃ ko spaṣṭ karne kā avasar den. Kaī bār log vachano ke sāth apane hī arth joḍ dete hain jis se unako apanī hī mancāhī vyākhyā mil sake.

Tīsarā, hame Bāibal kā adhyayan pūrī tarah se apane ūpar nirbhar hote hue āapne āap hī se nahīn karnā chāhie. Yah sochnā ghamṇḍ kī bāat hogī ki ham any log ke dvārā jīvanbhar kie gae kāry se jinhonne Bāibal kā adhyayan kiyā ho kuch bhī gyan prāpt nahīn kar sakate hain. Kuch log, galatī men, Bāibal ke adhyayan karne is vichār ke sāth āte hain ki ve keval Pavitr Atmā par nirbhar rahenge aur ve Pavitr Sāstr kī sabhī gupt sacchāīyon ko jān lenge. Masīh ne, Pavitr Atmā ko diye jāne ke dvārā, Masīh kī deh men logon ko ātmik varadān diye hain. Inamen se ek ātmik varadān śikṣā denā kā hai (Iphisiyon 4:11-12; 1 Kurinthiyon 12:28). Hamārī sahāyatā ke lie in śikṣakoṃ ko Parmeśvar ke dvārā hame Pavitr Sāstr ko sahī rūp se samajhne aur iskī āgyāpālan karne ke lie diyā jātā hai. Any viśvāsiyon ke sāth Bāibal kā adhyayan karnā sadaiv samajhdārī kī bāat, ek dūsare ko Parmeśvar ke vachan kī sacchāī ko lāgū karne aur samajhne men sahāyatā karne ke lie hai.

Is kāraṇ, sanskep men, Bāibal ke adhyayan karne kā sahī tarīkā kyā hai? Pahalā, prārthanā aur namrtā ke sāth, hame avaśy samajh prāpt karne ke lie Pavitr Atmā par nirbhar honā chāhie. Dūsarā, hame sadaiv sandarbh men Pavitr Sāstr kā adhyayan, is bāat ko jānte hue karnā chāhie ki Bāibal svayaṃ apane āapko spaṣṭ kartī hai. Tīsarā, hame any Masīhiyon ke atīt aur vartamān men kie hue prayāso kā sammān karnā chāhie, jinhonne Bāibal kā sahī tarīkā se adhyayan karne kā prayatn kiyā hai. Smaraṇ rakhe, Parmeśvar Bāibal ke lekhak hai, aur vah chāhatā hai ki ham ise samajh sake.

EnglishHindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāie

Bāibal ke adhyayan kā sahī tarīkā kyā hai?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries