settings icon
share icon
Praśn

Iskā kyā arth hai ki Bāibal prerit hai?

Uttar


Jab log kahte hai ki Bāibal Prerit hai, to vah is tathy kī or sanket karte hain ki Parmeśvar ne Pavitr Sāstr ke mānavīy lekhako ko is tarah se prabhāvit kiyā ki jo kuch bhī unhonne likhā vah Parmeśvar kā vachan thā. Pavitr Sāstr ke sandarbh men "preraṇā" kā arth keval yah hai ki ‘‘Parmeśvar dvārā rachā gayā" athavā Parmeśvar ne śvās phūnkā. Preraṇā se arth yah hai ki Bāibal sach men Parmeśvar kā vachan hai aur yahī bāat Bāibal ko any sab pustako se viśeṣ banātī hai.

Jabki kaī bhinn vichār pāe jāte hain ki kis sīmā tak Bāibal Prerit hai, parntu ismen koī sandeh nahīn ho sakatā hai ki Bāibal svayaṃ dāvā kartī hai ki Bāibal kā pratyek bhāag men pratyek śabd Parmeśvar kī or se hai (1 kurithiyon 2:12-13; 2 Tīmuthiyus 3:16-17). Pavitr śāstra kā yah vichār ko aksar ‘‘Maukhika śābdik’’ preraṇā kahā jātā hai. jiskā arth hai ki - keval vichāron yā bhāvo par hī nahī – preraṇā svayaṃ men pratyek śabd (maukhika rūp se) ke ūpar kāry kartī hai – aur yah ki preraṇā kī sīmā Pavitr Sāstr ke pratyek bhāgon aur Pavitr Sāstr ke sabhī viṣy-vastuon ke ūpar kāry kartī hai (śābdik rūp men). Kuch log yah viśvās karte hai ki Bāibal ke keval kuch hī bhāag Prerit hain, yā keval ve hī vichār yā soch jo dharm se sambandh rakhate hain prerit hain, parntu preraṇā ke ye vichār Bāibal ke apane viṣy men kie gae dāve se mel nahī khāte hain. Pūrṇ maukhika śābdik preraṇā Parmeśvar ke vachan kī ek āvaśyak mahatvpūrṇ viśeṣtā hai.

2 Tīmuthiyus 3:16 men spaṣṭatā se dekhā jā sakatā hai ki Bāibal kis sīmā tak Prerit hai, ‘‘sampūrṇ Pavitr Sāstr Parmeśvar kī preraṇā se rachā gayā hai aur upadeśa, aur samajhāne, aur sudhārne aur dhārmiktā kī śikṣā ke lie lābhdāyak hai, tāki Parmeśvar kā jan siddh bane, aur har ek bhale kām ke lie tatpar ho jāe." Yah vachan hame batātā hai ki sampūrṇ Pavitr Sāstr Parmeśvar ke dvārā prerit hai aur yah bhī ki vah hamāre lie lābhdāyak hai. Bāibal ke keval ve hī bhāag prerit nahīn jo dharmik dharm sidānto se sambandhit hai, parntu Utpatti se lekr Prakāśitvāky tak pratyek aur har ek śabd prerit hai. Kyonki yah Parmeśvar ke dvārā Prerit hai, islie jab kisī dharm siddhānt ko sthāpit karne aur manuṣy ko yah śikṣā dene men paryāpt hai ki Parmeśvar ke sāth kaise sahī sambandh men rahanā chāhie, kī bāat ātī hai to Pavitr Sāstr antim nirṇāyak hone kā adhikār rakhatā hai. Bāibal na keval Parmeśvar ke dvārā prerit hone kā hī dāvā nahī kartī hai, parntu isme hame badalne aur ‘‘pūrṇ’’ banāne kī ālaukik yogytā bhī hai. Is se adhik hame aur kyā chāhie?

2 Pataras 1:21 ek any vachan hai jo Pavitr Sāstr kī preraṇā se sambandhit hai. Yah vachan hame yah samajhne men sahāyatā kartā hai ki Parmeśvar ne hālānki logon ko unake bhinn vyaktitvo aur lekhan śailiyon ke sāth upayog kiyā, Parmeśvar svayaṃ ne unake dvārā likhe gae pratyek śabd ko īśvarīya tarīke se prerit kiyā. Yīśu ne svayaṃ Pavitr Sāstr kī maukhik śābdik preraṇā ke hone kī puṣṭi kī jab usne yah kahā thā ki, ‘‘Yah na samajho, ki main vyavasthā yā bhaviṣydhaktāon kī pustako ko lop karne āyā hūn, lop karne nahīn, parntu pūrā karne āyā hūn. Kyonki main tum se sach kahtā hūn, ki jab tak ākāś aur pṛthvī ṭal na jāen, tab tak vyavasthā se ek mātrā yā ek bindu bhī binā pūrā hue nahīn ṭalegā...’’ (Mattī 5:17-18). In vachano men, Yīśu Pavitr Sāstr ke choṭe se choṭe vivaraṇ men aur ek sādhārṇ se virām chinh ke viṣy men bhī iske pūrṇ rūp se śuddh hone ke ūpar viśeṣ bal detā hai, kyoki yah Parmeśvar kā apanā vachan hai.

Kyoki Pavitr Sāstr Parmeśvar kā Prerit vachan hai, ham yah niṣkarṣ nikāl sakate hain ki yah truṭihīn aur ādhikārik bhī hai. Parmeśvar ke prati sahī soch hame uske vachan ke prati sahī soch ke lie mārgdarśan degī. Kyonki Parmeśvar sarvaśaktimān, sarvagyāni aur pūrṇtā siddh hai, islie uske vachan men bhī svabhāvik rūp se vahī viśeṣtāen hongī. Jo vachan Pavitr Sāstr ke prerit hone ko sthāpit karte hain vahī iske dono arthāt truṭihīn aur ādhikārik hone ko bhī sthāpit karte hain. Binā kisī sandeh ke Bāibal vahī hai jo vah hone kā dāvā kartī hai - manuṣy ke lie, inkār na kiye jāne yogy, Parmeśvar kā adhikārik vachan hai.

EnglishHindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāie

Iskā kyā arth hai ki Bāibal prerit hai?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries