settings icon
share icon
Praśn

Agjeyavād kyā hai?

Uttar


Agjeyavād ek aisā dṛṣṭikoṇ hai jiske anusār Parmeśvar ke astitv ko jānnā yā pramāṇit karnā asaṃbhav hai? Sabd Agjeyavād" kā arth anivāry rūp se "gyan ke binā" hai. Agjeyavād bauddhik rūp se Nāstikvād se bahut jyādā īmānadār hai. Nāstikvād dāvā kartā hai ki Parmeśvar kā astitv nahīn hai – yah ek na pramāṇit hone vālī sthiti hai. Agjeyavād dalīl detā hai ki Parmeśvar ke astitv ko na to pramāṇit kiyā jā sakatā hai na hī apramāṇit kiyā jā sakatā hai, yah ki yah jānnā asaṃbhav hai ki Parmeśvar astitv men hai yā nahīn. Is tarah se, Agjeyavād apane āap men sahī hai. Parmeśvar ke astitv ko anubhavsiddh tarīke se na to pramāṇit kiyā jā sakatā hai na hī apramāṇit kiyā jā sakatā hai.

Bāibal hame kahtī hai ki hame viśvās ke dvārā yah svīkār karnā chāhie ki Parmeśvar kā astitv hai. Ibrāniyon 11:6 kahtā hai ki binā viśvās ke "Parmeśvar ko prasann karnā anahonā hai, kyonki Parmeśvar ke pāas āne vāle ko viśvās karnā chāhie ki vah hai, aur apane khojanevālon ko pratiphal detā hai." Parmeśvar Atmā hai (Yūhannā 4:24) is kāraṇ use dekhā yā chuā nahīn jā sakatā hai. Jab tak Parmeśvar svayaṃ ko prakāśit karnā na chune, vah hamārī indriyon se adṛśy hai (Romiyon 1:20). Bāibal ghoṣaṇā kartī hai ki Parmeśvar kā astitv spaṣṭ rūp se bramhāṇḍ men dekhā (Bhajan Sanhitā 19:1-4), prakṛti men anubhav (Romiyon 1:18-22) kiyā jā sakatā hai, aur hamāre hṛdayo men iskī puṣṭi hotī hai (Sabhopadeśak 3:11).

Agjeyavādī Parmeśvar ke astitv ke lie yā iske virūddh nirṇay lene kī icchā ke lie taiyār nahīn hain. Yah ant men ek tarah se "dono hāthon men laḍḍū hone" kī sthiti hai. Iśvarvādī viśvās karte hain ki Parmeśvar kā astitv hai. Nāstikvādī viśvās karte hain ki Parmeśvar kā astitv nahīn hai. Agjeyavādiyon kā viśvās hai ki hame na to Parmeśvar ke astitv men viśvās na hī aviśvās karnā chāhie, kyonki yah jānnā kisī bhī tarah se asaṃbhav hai.

Tark-vitark ke lie, āie Parmeśvar ke astitv ke bāre men na inkār kie jāne vāle aur spaṣṭ pramāṇo ko diyā jāe. Yadi ham Iśvarvād aur Agjeyavād kī vichārdhārā ko ek samān len, to kaun sī vichārdhārā mṛtyu ke bād jīvan kī saṃbhāvnā ke sambandh men sabse jyādā "arth" detī hai? Yadi koī Parmeśvar nahīn hai, to Iśvarvādiyon aur Agjeyavādiyon kī tarah sabhī kā astitv unake marane ke bād sāpst ho jāegā. Yadi Parmeśvar kā astitv hai, to dono arthāt Iśvarvādiyon aur Agjeyavādiyon ko unake marane ke bād kisī na kisī ko uttar denā paḍaegā. Is dṛṣṭikoṇ se, yah niśchit rūp se ek Agjeyavādī kī apekṣā ek Iśvarvādī ke hone kā jyādā "arth" detā hai. Yadi dono hī vichārdhārāon kā na to pramāṇit kiyā jā sakatā hai na hī apramāṇit kiyā jā sakatā hai, to yah buddhimānī kī bāat hogī ki pratyek vichārdhārā kī jānch ko pūrī tarah se karne ke lie pratyek kośiś kī jāe jisse ho sakatā hai ki ek asīmit aur anant rūp se atyādhik vānchanīy antim pariṇām ho.

Sandehon kā honā samāny bāat hai. Is sanār men bahut sī aisī bāten hain jinhen ham nahīn samajh sakate hain. Aksar, log Parmeśvar ke astitv men sandeh karte hain kyonki ve aisī bāton ko samajh nahīn sakate yā phir unake sāth sahmat nahīn hote jinhen Parmeśvar kartā aur hone detā hai. Parntu phir bhī, sīmit mānavīy prāṇī hone ke nāte hame ek asīmit Parmeśvar ko samajhne ke yogy hone kī apekṣā nahīn karnī chāhie. Romiyon 11:33-34 hairānī se bhar kar kah uṭhtā hai, "āhā! Parmeśvar kā dhan aur buddhi aur gyan kyā hī gaṃbhīr hai! Uske vichār kaise athāh, aur uske mārg kaise agam hain! 'Prabhu kī buddhi ko kisne jān? Yā uskā mantrī kaun huā?'" Hame Parmeśvar men bharose ke sāth viśvās karnā chāhie aur uske mārgo men viśvās ke sāth bharosā karnā chāhie. Parmeśvar svayaṃ ko adbhut tarīkon se un par jo usmen viśvās karegen pragaṭ karne ke lie taiyār aur icchuka hai. Vyavasthā Vivaraṇ 4:29 ghoṣaṇā kartā hai, "Parntu vahāan bhī yadi tum apane Parmeśvar Yahovā ko ḍhūnḍhaoge, to vah tum ko mil jāegā, śart yah hai ki tum apane pūre man se aur apane sāre prāṇ se use ḍhūnḍhao."

EnglishHindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāie

Agjeyavād kyā hai?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries