settings icon
share icon
Pitanje

Što je pretvorba / transupstancijacija?

Odgovor


Pretvorba / transupstancijacija je doktrina Rimokatoličke crkve. Katekizam Katoličke Crkve ovu doktrinu definira u 1376. odjeljku:

»Tridentski sabor katoličku vjeru o tome sažimlje slijedećom izjavom: 'A budući da je Krist, Otkupitelj naš, o onom što je pružao pod prilikom kruha rekao da je zaista njegovo Tijelo, zato je uvijek u Crkvi Božjoj bilo uvjerenje, i to ovaj sveti Sabor sada ponovno izjavljuje: po posvećenju kruha i vina zbiva se pretvorba sve suštine (supstancije) kruha u suštinu Tijela Krista, našega Gospodina, i čitave suštine vina u suštinu njegove Krvi. Tu je pretvorbu prikladno i u pravom smislu katolička Crkva nazvala transupstancijacijom«.

Drugim riječima, Rimokatolička crkva uči da kada zaređeni svećenik blagoslovi kruh Gospodnje večere, ona se pretvara u pravo tijelo (premda ne mijenja izgled, miris i okus kruha). Je li ova predodžba u skladu s Biblijom? Postoje određeni odlomci u Svetom pismu koji bi, ako bismo ih protumačili strogo doslovno, vodili do Kristove »stvarne prisutnosti« u kruhu i vinu. Primjeri toga su Ivan 6,32-58; Matej 26,26; Luka 22,17-23 i 1. Korinćanima 11,24-25. Odlomak na koji se najčešće poziva je Ivan 6,32-58, a posebno stihovi 53-57: »Isus im odvrati: 'Zaista, zaista, kažem vam, ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nećete imati života u sebi. Tko jede tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni … Tijelo je moje pravo jelo i krv je moja pravo piće. Tko jede tijelo moje i pije krv moju, ostaje u meni i ja u njemu. … tako će i onaj koji mene jede živjeti zbog mene.’«

Rimokatolici ovaj odlomak tumače doslovno, te ga primjenjuju na Gospodnju večeru, koju nazivaju »Euharistijom« ili »Misom«.Oni koji odbacuju ideju o transupstancijaciji, Isusove riječi u Ivanu 6,53-57 tumače figurativno ili simbolički. Kako možemo znati koje je tumačenje ispravno? Hvala Bogu, Isus je izrazito očigledno dao do znanja što želi reći. U Ivanu 6,63 kaže: »Duh je onaj koji oživljava, a tijelo ne vrijedi ništa. Riječi koje sam vam ja rekao jesu duh i život«. Isus je posebno rekao da su njegove riječi »duh«. Isus je koristio fizičke pojmove, jedenje i pijenje, kako bi poučio duhovnu istinu. Kao što konzumacija fizičke hrane i pića održava naša fizička tijela na životu, isto tako se naš duhovni život spasio i izgrađuje se tako što ga duhovno primamo po milosti kroz vjeru. Jedenje Isusova tijela i pijenje njegove krvi simboli su potpunog primanja njega u našim životima.

Sveto pismo obznanjuje da je Gospodnja večera spomen na Kristovo tijelo i krv (Luka 22,19; 1. Korinćanima 11,24-25), a ne stvarno blagovanje njegova fizičkog tijela i krvi. Kada je Isus govorio u šestom poglavlju Ivana, još uvijek nije blagovao Posljednju večeru sa svojim učenicima, tijekom koje je ustanovio Gospodnju večeru. Neopravdano je učitati Gospodnju večeru u Ivana 6. Za potpuniju raspravu o ovim pitanjima, molimo vas pročitajte članak o Svetoj euharistiji.

Najozbiljniji razlog zašto bismo trebali odbaciti predodžbu o transupstancijaciji jest taj što ga Rimokatolička crkva smatra »ponovnim žrtvovanjem« Isusa Krista za naše grijehe, odnosno »ponovnim prinošenjem / ponovnim uprisutnjenjem« njegove žrtve. To se izravno suprotstavlja onome što piše u Svetom pismu, da je Isus umro »jedanput zauvijek« i ne treba se ponovno usavršiti niti ponovno žrtvovati (Hebrejima 10,10; 1. Petrova 3,18). U Hebrejima 7,27 piše: »Koji ne mora kao veliki svećenici prinositi žrtve svaki dan, najprije za svoje grijehe, zatim za grijehe naroda, jer je to učinio jedanput zauvijek prinoseći samoga sebe«.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Što je pretvorba / transupstancijacija?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries