settings icon
share icon

Poslanica Kološanima

Autor: Apostol Pavao je bio glavni pisac Poslanice Kološanima (Kološanima 1:13). Timotej je također donekle sudjelovao u njezinu nastanku (Kološanima 1:1).

Vrijeme pisanja: Poslanica Kološanima najvjerojatnije je bila napisana između 58. i 62. godine.

Svrha pisanja: Poslanica Kološanima je mali tečaj etike, a oslovljava svaki dio kršćanskoga života. Pavao počinje sa životom pojedinca kod kuće i u obitelji, preko posla, do načina na koji se ponašamo prema drugima. Tema ove poslanice jest dostatnost našega Gospodina, Isusa Krista, u ispunjavanju svih naših potreba.

Ključni stihovi: Kološanima 1:15-16: „On je savršena slika Boga nevidljivoga, prvorođenac svakoga stvorenja, jer je u njemu sve stvoreno – sve na nebu i na zemlji; vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo poglavarstva, bilo vlasti; sve je stvoreno po njemu i za njega.“

Kološanima 2:8: „Pazite da vas tko za sobom ne odvede filozofijom – ispraznom prijevarom koja se oslanja na predaju čisto ljudsku, na prirodne sile svijeta, a ne na Krista.“

Kološanima 3:12-13: „Obucite se, dakle, budući da ste izabranici Božji, sveti i ljubljeni, u milosrdnu srdačnost, dobrotu, poniznost, krotkost i strpljivost! Podnosite jedan drugoga i dobrostivo opraštajte međusobno ako tko protiv koga ima nešto što je za ukor. Kao što je Gospodin vama dobrostivo oprostio, tako činite i vi!“

Kološanima 4:5-6: „Mudro se vladajte prema onima koji su vani! Iskorišćujte prigodu! Neka vam riječ bude ljubezna, solju začinjena, da znadete odgovoriti svakome kako treba!“

Sažetak: Poslanica Kološanima bila je napisana izričito zato da se porazi krivovjerje koje je nastalo u Kolosu, a koje je ugrozilo postojanje tamošnje crkve. Premda ne znamo što je Pavao točno znao o tome, ovo pismo je njegov odgovor.

Iz Pavlova odgovora možemo pretpostaviti da se suočio s defektivnim gledištem o Kristu. (Njegovo pravo čovještvo i ne prihvaćanje Njegova potpunog božanstva.) Čini se da Pavao također osporava „židovski“ naglasak na obrezanju i predajama (Kološanima 2:8-11; 3:11). Krivovjerje koje je oslovio po svemu sudeći je bio židovski gnosticizam ili židovski asketizam pomiješan s grčkom (stoičkom?) filozofijom. On na izvanredan način ukazuje na Kristovu dostatnost.

Poslanica Kološanima sadrži doktrinarne upute o Kristovu božanstvu i o lažnim filozofijama (1:15-2:23), kao i praktične poticaje vezano uz kršćansko ponašanje, uključujući prijatelje i govor (3:1-4:18).

Veze: Kao što je bio slučaj sa svim ranim crkvama, pitanje židovskog legalizma u Kolosu uvelike je zanimalo Pavla. Koncept spasenja po milosti bez djela bio je toliko radikalan, da su ga oni koji su bili uronjeni u starozavjetni zakon teško mogli razumjeti. Zbog toga, postojao je stalan pravac među legalistima da dodaju neke zahtjeve iz zakona toj novoj vjeri. Prije svega, isticali su zahtjev za obrezanjem, koji su neki židovski obraćenici još uvijek primjenjivali. Pavao je to pogrešno vjerovanje pobio u Kološanima 2:11-15, gdje je obznanio da obrezanje tijela više nije potrebno zbog Kristova dolaska. Njegovo obrezanje bilo je ono na srcu, a ne na tijelu, čime su obredi starozavjetnog zakona postali nepotrebni (Ponovljeni zakon 10:16, 30:6; Jeremija 4:4, 9:26; Djela apostolska 7:51; Rimljanima 2:29).

Primjena: Premda Pavao oslovljava mnoga pitanja, osnovna primjena koja se odnosi na današnje vjernike jest pitanje Kristove potpune dostatnosti u našim životima, kako u pogledu našega spasenja, tako i u pogledu našeg posvećenja. Moramo znati i razumjeti evanđelje kako nas suptilni oblici legalizma i krivovjerja ne bi odveli na stranputicu. Trebamo se čuvati bilo kakva odstupanja koje bi Kristu umanjilo Njegovo središnje mjesto koje zauzima kao Gospodin i Spasitelj. Moramo izbjegavati svaku onu „religiju“ koja pokuša izjednačiti sebe s istinom koristeći knjige za koje se tvrdi da imaju jednak autoritet s Biblijom, ili koja spaja ljudski napor i božansko postignuće u spasenju. Kršćanstvu ne smijemo dodavati druge religije, niti ga smijemo s njima spajati. Krist nam daje apsolutna mjerila moralnog ponašanja. Kršćanstvo je obitelj, način života i odnos—a ne religija. Dobra djela, astrologija, okultizam i horoskopi ne pokazuju nam Božje putove. To čini jedino Krist! Njegova volja objavljena je u Njegovoj Riječi, u tom ljubavnom pismu koje nam je dao; i zato je moramo poznavati!

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Poslanica Kološanima
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries