settings icon
share icon

Knjiga Otkrivenja

Autor: Otkrivenje 1:1, 4, 9 i 22:8 posebno označava apostola Ivana kao autora Knjige Otkrivenja.

Vrijeme pisanja: Knjiga Otkrivenja vjerojatno je napisana između 90. i 95. godine.

Svrha pisanja: Bog je Ivanu dao Otkrivenje Isusa Krista „da pokaže slugama svojim što se ima uskoro dogoditi.“ Ova knjiga puna je tajni o onome što će se dogoditi. Ona je posljednje upozorenje da će svijet sigurno skončati i da je osuda sigurna. Daje nam maleni uvid u nebo i u svu slavu koja očekuje one koji svoje haljine sačuvaju bijelima. Otkrivenje nas vodi kroz velike nevolje, sa svim njihovim jaucima i posljednjom vatrom sa kojom će se svi nevjernici suočavati cijelu vječnost. Ova knjiga ponavlja Sotonin pad i propast u koju on i njegovi anđeli srljaju. U njoj vidimo dužnosti svih stvorenja i nebeskih anđela, kao i obećanja svetima koji će zauvijek živjeti s Isusom u Novom Jeruzalemu. Poput Ivana, teško je pronaći riječi kojima bismo opisali ono što čitamo u Knjizi Otkrivenja.

Ključni stihovi: Otkrivenje 1:19: „Sad napiši što si vidio: sadašnje stanje i ono što će se poslije ovoga dogoditi.“

Otkrivenje 13:16-17: „Ona čini da svi – mali i veliki, bogati i siromašni, slobodni i robovi – udare sebi žig na desnicu ili na čelo i da nitko ne može ni kupiti ni prodati ako nema udaren žig: ime Zvijeri ili broj njezina imena.“

Otkrivenje 19:11: „Zatim opazih otvoreno nebo, i pojavi se bijel konj. Jahač na njemu zove se Vjerni i Istiniti; on sudi i vojuje pravedno.“

Otkrivenje 20:11: „Zatim opazih veliko bijelo prijestolje i onoga koji je sjedio na njemu. Ispred njegova lica iščeznu zemlja i nebo. Ni trag im nije ostao.“

Otkrivenje 21:1: „Potom opazih novo nebo i novu zemlju, jer su iščezli prvo nebo i prva zemlja: mora više nema.“

Sažetak: Knjiga Otkrivenja raskošna je u raznobojnim opisima vizijâ koje nam objavljuju posljednje dane prije Kristova dolaska i pojavljivanje novoga neba i nove zemlje. Otkrivenje počinje s pismima sedmerim crkvama Male Azije, a zatim prelazi na niz razaranja koja silaze na zemlju; znak zvijeri, „666“; posljednju, armagedonsku bitku; vezanje Sotone; vladavinu Gospodina; Veliko bijelo sudačko prijestolje; te narav Božjeg vječnog grada. Proroštva koja se tiču Isusa Krista se ispunjavaju, a završni poziv Njegovu Gospodstvu uvjerava nas da će se uskoro vratiti.

Veze: Knjiga Otkrivenja je vrhunac proroštava o posljednjim vremenima, koja počinju sa Starim zavjetom. Opis Antikrista spomenutog u Danielu 9:27 potpuno se razvija u trinaestom poglavlju Otkrivenja. Izvan Otkrivenja, primjere apokaliptične književnosti u Bibliji nalazimo u Danielu, poglavlja 7-12, u Izaiji, u poglavljima 24-27, u Ezekielu, u poglavljima 37-41, te u Zahariji, u poglavljima 9-12. Sva ova proroštva spajaju se u Knjizi Otkrivenja.

Primjena: Je li Krist postao vaš Spasitelj? Ako jest, onda se nemate čega bojati u pogledu Božjega suda nad svijetom opisanog u Knjizi Otkrivenja. Sudac je na vašoj strani. Prije nego počne posljednji sud, moramo svjedočiti prijateljima i susjedima o Božjoj ponudi vječnoga života u Kristu. Događaji u ovoj knjizi su stvarni. Moramo živjeti u svjetlu naše vjere, kako bi i drugi primijetili našu radost u pogledu budućnosti i kako bi nam se htjeli pridružiti u novom i preslavnom gradu.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Knjiga Otkrivenja
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries