settings icon
share icon
Pitanje

Što Biblija podučava o Trojstvu?

Odgovor


U pogledu kršćanske predodžbe o Trojstvu jest to što ju se ne može objasniti na odgovarajući način. Trojstvo je predodžba koju ljudsko biće ne može u potpunosti razumjeti, a kamoli objasniti. Bog je neograničeno veći od nas, stoga ne bismo trebali očekivati da ga u potpunosti razumijemo. Biblija nas uči da je Otac Bog, da je Isus Bog i da je Sveti Duh Bog. Biblija nas također uči da postoji samo jedan Bog. Iako možemo razumjeti neke činjenice o odnosu različitih osoba Trojstva koje one imaju jedna prema drugoj, u konačnici je taj odnos ljudskome umu nedokučiv. Ipak, to ne znači da nije istinit ili da nije zasnovan na biblijskom nauku.

Imajte na umu dok proučavate ovo pitanje da se riječ »Trojstvo« ne koristi u Pismu. To je naziv koji se koristi kako bi se pokušao objasniti trojedni Bog, činjenica da postoje 3 koegzistentne, vječne osobe koje čine Boga. Trebate razumjeti da to ni u kom slučaju ne znači da postoje tri Boga. Trojstvo je jedan Bog kojega sačinjavaju tri Osobe. Nema ničega pogrešnog u korištenju naziva »Trojstvox čak i ako se riječ ne nalazi u Bibliji. Kraće je reći »Trojstvo« nego »tri koegzistentne, vječne osobe koje čine jednoga Boga«. Ako vam to predstavlja problem, razmotrite sljedeće: riječ djed također se ne nalazi u Bibliji. Ipak, mi znamo da su postojali mnogi djedovi u Bibliji. Abraham je bio djed Jakovu. Iz toga razloga nemojte se vezati uz sam naziv »Trojstvo«. Ono što je zbilja važno jest predodžba koju »Trojstvo« PREDSTAVLJA i koja postoji u Svetom pismu. Nakon ovoga uvoda, kao pomoć u raspravi o Trojstvu iznijet ćemo sljedeće stihove.

1) Postoji jedan Bog: Ponovljeni zakon 6,4; 1. Korinćanima 8,4; Galaćanima 3,20; 1. Timoteju 2,5.

2) Trojstvo se sastoji od tri Osobe: Postanak 1,1; 1,26; 3,22; 11,7; Izaija 6,8; 48,16; 61,1; Matej 3,16-17; Matej 28,19; 2. Korinćanima 13,14. U odjeljcima iz Staroga zavjeta poželjno je poznavanje hebrejskoga jezika. U Postanku 1,1 koristi se množinska imenica »Elohim«. U Postanku 1,26; 3,22; 11,7 i Izaiji 6,8 koristi se množinska zamjenica »nam«. BEZ sumnje je da se »Elohim« i »nam« odnose na više od dvoje. U hrvatskom jeziku postoje samo dva oblika, jednina i množina. U hebrejskom postoje tri oblika: jednina, dual i množina. Dualni oblik odnosi se isključivo za dvoje. U hebrejskom se dualni oblik koristi za stvari koje dolaze u paru, poput očiju, ušiju i ruku. Riječ »Elohim« i zamjenica »nam« su u množini – definitivno više od dvoje – i moraju se odnositi na troje ili više (Otac, Sin i Sveti Duh).

U Izaiji 48,16 i 61,1 Sin govori upućujući na Oca i Svetoga Duha. Usporedite Izaiju 61,1 s Lukom 4,14-19 kako biste vidjeli da Sin govori. Matej 3,16-17 opisuje događaje sa Isusovog krštenja. U ovom odjeljku može se vidjeti kako Bog Sveti duh slijeće na Boga Sina dok Bog Otac izjavljuje svoje zadovoljstvo Sinom. Matej 28,19 i 2. Korinćanima 13,14 primjeri su 3 određene osobe u Trojstvu.

3) Osobe Trojstva međusobno se razlikuju u raznim odjeljcima: u Starom zavjetu »Jahve« se razlikuje od »Gospodina«. »Jahve« ima »Sina« (Psalam 2,7. 12; Izreke 30,2-4). Duh se razlikuje od »Jahve« (Brojevi 27,18) i od »Boga« (Psalam 51,10-12). Bog Sin razlikuje se od Boga Oca (Psalam 45,6-7; Hebrejima 1,8-9). U Novom zavjetu, u Ivanu 14,16-17 Isus se obraća Ocu da pošalje Branitelja, Svetoga Duha. Ovo pokazuje da se Isus nije smatrao Ocem ili Svetim Duhom. Također uočite sva ostala imena u Evanđeljima gdje se Isus obraća Ocu. Je li govorio sam sebi? Ne. Obraćao se drugoj osobi Trojstva – Ocu.

4) Svaki je član Trojstva Bog: Otac je Bog: Ivan 6,27; Rimljanima 1,7; 1. Petrova 1,2. Sin je Bog: Ivan 1,1. 14; Rimljanima 9,5; Kološanima 2,9; Hebrejima 1,8; 1. Ivanova 5,20. Sveti Duh je Bog: Djela 5,3-4; 1. Korinćanima 3,16 (onaj koji nastanjuje čovjeka jest Sveti Duh - Rimljanima 8,9; Ivan 14,16-17; Djela 2,1-4).

5) Podređenost unutar Trojstva: Pismo pokazuje da je Sveti Duh podređen Ocu i Sinu, te da je Sin podređen Ocu. Ovo je unutarnji odnos koji ne negira božanstvo niti jedne od Osoba u Trojstvu. Ovo je područje koje naši ograničeni umovi jednostavno ne mogu razumjeti o neograničenom Bogu. O Sinu pogledajte sljedeće stihove: Luka 22,42; Ivan 5,36; Ivan 20,21; 1. Ivanova 4,14. O Svetom Duhu pogledajte: Ivan 14,16; 14,26; 15,26; 16,7, posebno Ivan 16,13-14.

6) Zadaci pojedine Osobe Trojstva: Otac je ključni izvor ili uzrok: 1) svemira (1. Korinćanima 8,6; Otkrivenje 4,11); božanske objave (Otkrivenje 1,1); 3) spasenja (Ivan 3,16-17); i 4) Isusovoga ljudskog djelovanja (Ivan 5,17; 14,10). Otac POČINJE sve ovo.

Sin je vršitelj radnje kroz kojega Otac čini sljedeća djela: 1) stvaranje i održavanje svemira (1. Korinćanima 8,6; Ivan 1,3; Kološanima 1,16-17); 2) božanska objava (Ivan 1,1; Matej 11,27; Ivan 16,12-15, Otkrivenje 1,1); i 3) spasenje (2. Korinćanima 5,19; Matej 1,21, Ivan 4,42). Otac čini sve ovo kroz Sina koji je njegov vršitelj radnje.

Sveti Duh je sredstvo kojim Otac čini sljedeća djela: 1) stvaranje i održavanje svemira (Postanak 1,2; Job 26,13; Psalam 104,30); 2) božansko otkrivenje (Ivan 16,12-15; Efežanima 3,5, 2. Petrova 1,21); 3) spasenje (Ivan 3,6; Titu 3,5; 1. Petrova 1,2); i 4) Isusova djela (Izaija 61,1; Djela 10,38). Prema tome, Otac sve čini po sili Svetoga Duha.

Ni jedna od popularnih ilustracija ne daje potpuno točan opis Trojstva. Jaje (ili jabuka) ne može opisati Trojstvo jer su ljuska i žumanjak dijelovi jajeta, a ne sâmo jaje. Otac, Sin i Sveti Duh nisu dijelovi Boga, svaki je od njih Bog. Ilustracija s vodom donekle je bolja, ali također ne može dati odgovarajući opis Trojstva. Tekućina, led i para jesu oblici vode. Otac, Sin i Sveti Duh nisu oblici Boga, svaki od njih je Bog. Dakle, iako nam ove ilustracije mogu dati sliku Trojstva, ta slika nije potpuno točna. Neograničeni Bog ne može se u potpunosti opisati ograničenom ilustracijom. Umjesto da se usredotočite na Trojstvo, pokušajte se usredotočiti na činjenice o Božjoj veličini i naravi koja je neograničeno veća od naše. »O dubino bogatstva, mudrosti i znanja Božjega! Kako su nedokučive njegove odluke, i kako neistraživi njegovi putovi! Tko je naime upoznao Gospodnju misao? Tko li mu je bio savjetnik?« (Rimljanima 11,33-34)

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Što Biblija podučava o Trojstvu?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries