settings icon
share icon
Pitanje

Tko je Sveti Duh?

Odgovor


Postoje mnoga pogrešna shvaćanja o identitetu Svetoga Duha. Neki shvaćaju Svetoga Duha kao mističnu silu. Drugi ga misle da je on neosobna silu koju Bog daje Kristovim sljedbenicima. Što Biblija kaže o identitetu Svetoga Duha? Jednostavno rečeno – Biblija kaže da je Sveti Duh Bog. Biblija također kaže da je Sveti Duh Osoba, Biće sa svojim umom, osjećajima i voljom.

Činjenica da je Sveti Duh Bog jasno se vidi u mnogim Pismima, uključujući Djela 5,3-4. U ovim stihovima Petar se suprotstavlja Ananiji zbog toga što je lagao Svetom Duhu i kaže mu da »nije slagao ljudima, nego Bogu«. Iz ove izjave je jasno da je laganje Svetom Duhu ujedno laganje Bogu. Isto tako, znamo da je Sveti Duh Bog po tome što posjeduje atribute, odnosno karakteristike Boga. Primjerice, u Psalmu 139,7-8 vidimo činjenicu da je Sveti Duh sveprisutan: »Kamo da idem od duha tvojega, i kamo da od tvog lica pobjegnem? Ako se na nebo popnem, ondje si, ako u Podzemlje legnem, i ondje si.« Potom u 1. Korinćanima 2,10-11 vidimo karakteristiku sveznajućega Svetog Duha: »A nama je to Bog objavio po Duhu, jer Duh sve ispituje, čak i dubine Božje. Ta tko od ljudi zna čovjekove tajne, osim čovječjega duha koji je u njemu? Tako nitko ne zna Božjih tajna, osim Božjega Duha.«

Možemo znati da je Sveti Duh zaista Osoba jer posjeduje um, osjećaje i volju. Sveti Duh misli i zna (1. Korinćanima 2,10). Svetoga Duha možemo ražalostiti (Efežanima 4,30). Sveti Duh posreduje za nas (Rimljanima 8,26-27). Sveti Duh donosi odluke u skladu s njegovom voljom (1. Korinćanima 12,7-11). Sveti Duh je Bog, treća »Osoba« u Svetom Trojstvu. Kao Bog, Sveti Duh može istinski djelovati kao Tješitelj i Savjetnik kojega je Isus obećao poslati (Ivan 14,16. 26; 15,26).

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Tko je Sveti Duh?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries