შეკითხვები ქორწინებაზე


რას გვასწავლის ბიბლია ქორწინებაზე?

როგორ განვამტკიცოთ ქორწინება?

განქორწინებული ვარ, და, ბიბლიის მიხედვით, შემიძლია ხელმეორედ დაქორწინება?

რას გვასწავლის ბიბლია ერთსქესიანთაქორწინებაზე?

რა არის დასაშვები ქრისტიან წყვილთა სქესობრივ ურთიერთობაში?

უნდა ემორჩილებოდეს ცოლი ქმარს?


დაბრუნება ქართული ენის საწყის გვერდზე
შეკითხვები ქორწინებაზე