settings icon
share icon
Spørgsmål

Er det forkert at være vred på Gud?

Svar


At være vred på Gud er noget, som mange mennesker – såvel troende som ikke-troende – har kæmpet med op igennem tiden. Når der sker noget tragisk i vores liv, stiller vi Gud spørgsmålet, ”Hvorfor, Gud?” og spørger egentligt, ”Hvorfor mig, Gud?” Denne respons peger på to fejl i vores tænkning. For det første lever vi som troende med den ide, at livet bør være let, og at Gud burde forhindre, at der sker tragedie i vores liv. Når han ikke gør det, bliver vi så vrede på Ham. Og for det andet, når vi ikke forstår Guds almagt, så mister vi tiltroen til Hans evne til at kontrollere begivenheder, andre mennesker, og den måde, de påvirker os på. Så bliver vi vrede på Gud, fordi det lader til, at Han ikke længere har kontrol over universet og særligt kontrol over vores egne liv. Når vi mister troen på Guds almagt, er det fordi vi i vores skrøbelige, menneskelige kød kæmper med vores egen frustration, og vores manglende kontrol over begivenheder. Når det sker noget godt, tillægger vi det alt for ofte vores egne præstationer og succes. Men når det til gengæld sker noget dårligt, giver vi hurtigt Gud skylden for det, og vi bliver vrede på Ham over, at Han ikke forhindrede det i at ske, hvilket peger på den første fejl i vores tænkning – at vi fortjener at være immune overfor ubehagelige omstændigheder.

Tragedier minder os om den forfærdelige sandhed, at vi ikke sidder ved roret. Vi tænker ind imellem alle sammen, at vi kan kontrollere, hvordan en situation vil udarte sig, men i virkeligheden er det Gud, der bestemmer over hele sin skabning. Enhver ting som sker, er enten forårsaget eller tilladt af Gud. Der er ikke én spurv der falder til jorden, ej heller ét hovedhår på vores hoveder, uden at Gud ved om det (Matt. 10:29-31). Vi kan beklage os, blive vrede, og give Gud skylden for det, der sker. Men hvis vi vil stole på Ham og give vores bitterhed og smerte til Ham, og erkender den stoltheds synd det er, når vi forsøger at tvinge vores vilje frem, så den står over Hans, kan og vil Han skænke os fred og styrke, så vi kan komme igennem enhver situation (1. Kor. 10:13). Der er mange, der tror på Jesus Kristus, som kan bevidne dette faktum. Der kan være mange grunde til, at vi bliver vrede på Gud, og derfor må vi alle på et eller andet tidspunkt acceptere, at der er ting, som vi ikke kan kontrollere, eller slet ikke forstår med vores begrænsede tanker.

Vores forståelse af, at Gud er almægtig i alle omstændigheder, må også forstås i sammenhæng med Hans andre karakteregenskaber: Hans kærlighed, barmhjertighed, venlighed, godhed, retfærdighed, retfærd, og hellighed. Når vi ser vores problemer i lyset af Guds Ord – som fortæller os, at vores kærlige og hellige Gud får alle ting til at virke til gode for os (Romerne 8:28), og at Han har en fuldkommen plan og formål for os, som ikke kan forhindres (Esajas 14:24, 46:9-10), så begynder vi at se vores problemer i et nyt lys. Vi ved også fra Skriften, at dette liv ikke vil være et liv med kontinuerlig glæde og munterhed. Job minder os tværtimod om, at ”det er mennesket selv, der avler elendighed, og gnister flyver højt” (Job 5:7), og at livet er kort og ”mættet med uro” (Job 14:1). Vi er ikke garanteret et liv, der er fri for problemer, blot fordi vi er kommet til Kristus for at få frelse fra synd. Jesus sagde faktisk, at ”I verden har i trængsler,” men at Han har ”overvundet verden” (Johannes 16:33), hvilket giver os mulighed for at have fred indeni, på trods af de storme, der raser omkring os (Johannes 14:27).

En ting er sikkert: upassende vrede er synd (Galaterne 5:20; Efeserne 4:26-27, 31; Kolossenserne 3:8). Ugudelig vrede er selvødelæggende, og giver Djævelen plads i vores liv, og kan ødelægge vores glæde og fred, hvis vi holder fast ved den. Hvis vi holder fast på vores vrede, vil det tillade, at bitterhed og modvilje dukker op i vores hjerter. Vi må bekende det for Herren, og så kan vi, i Hans tilgivelse, overgive disse følelser til Ham.

Vi må komme frem for Herren i bøn med vores sorg, vrede, og smerte ofte. Bibelen fortæller os i 2. Samuelsbog 12:15-23, at David kom frem for nådens trone på vegne af sit syge barn, og fastede og græd, og bad om, at drengen måtte overleve. Da barnet døde, rejste David sig op og tilbad Herren, og sagde så til sine tjenere, at han vidste hvor hans barn nu befandt sig, og at han en dag ville være sammen med ham hos Gud. David råbte til Herren, da barnet var sygt, og bagefter bøjede han sig for Ham i tilbedelse. Dette er et vidunderligt vidnesbyrd. Gud kender vores hjerter, og det er meningsløst at forsøge at skjule, hvordan vi virkelig har det, og derfor er at tale med Ham en af de bedste måder, vi kan håndtere vores sorg på. Hvis vi gør dette på en ydmyg måde, hvor vi udøser vores hjerte for Ham, vil Han virke igennem os, og i den proces vil Han gøre os mere lig Ham selv.

Hovedspørgsmålet er, kan vi trygt overdrage alt i Guds hænder, både vores egne liv og vores elskedes liv? Selvfølgelig kan vi det! Vores Gud er barmhjertig, fuld af nåde og kærlighed, og som disciple af Kristus kan vi trygt overdrage alt til Ham. Når der sker tragedier i vores liv, ved vi, at Gud kan bruge dem til at bringe os nærmere til Ham og til at styrke vores tro og skabe modenhed og helhed (Sl. 34:18; Jakob 1:2-4). Så kan vi være et trøstende vidnesbyrd for andre (2. Kor. 1:3-5). Det er dog lettere sagt end gjort. Det kræver en daglig overgivelse af vores egen vilje til Hans vilje, et trofast studie af Hans egenskaber, som de står beskrevet i Guds Ord, megen bøn, og så at anvende det, vi har lært, i vores egen situation. Ved at gøre dette vil vores tro progressivt vokse og modnes, og det vil gøre det lettere at stole på, at Han vil få os igennem den næste tragedie, som næsten med sikkerhed vil ske.

Så for at besvare spørgsmålet direkte, ja, det er forkert at være vred på Gud. Når vi er vrede på Gud, er det et resultat af en manglende evne til, eller modvilje imod, at stole på Gud, selv når vi ikke forstår, hvad det er Han gør. Når vi er vrede på Gud, siger vi dybest set, at Han har gjort noget forkert, hvilket Han aldrig gør. Forstår Gud det, når vi er vrede, frustrerede, eller skuffede over Ham? Ja, Han kender vores hjerter, og ved hvor svært det er og smertefuldt livet i denne verden kan være. Betyder det, at det er i orden at være vred på Gud? Absolut ikke. I stedet for at være vrede på Gud, bør vi udøse vores hjerter for Gud i bøn, og så stole på, at Han har alt under kontrol, og at Hans plan er perfekt.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Er det forkert at være vred på Gud?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries