settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvem var den virkelige, historiske Jesus?

Svar


Et af de oftest stillede spørgsmål er uden tvivl, ”Hvem var Jesus?” Der er ingen tvivl om, at Jesu navn er det mest genkendte i hele verden. En tredjedel af verdens befolkning, omkring 2.5 milliarder mennesker, kalder sig selv for kristne. Islam, som består af ca. 1.5 milliarder mennesker, anerkender faktisk Jesus som den andenstørste profet efter Mohammed. Af de resterende 3.2 milliarder mennesker (rundt regnet halvdelen af jordens befolkning), har de fleste enten hørt navnet Jesus eller kender til Ham.

Hvis man skulle lave en oversigt over Jesu liv fra Hans fødsel til Hans død, ville den være ret sparsom. Han blev født af jødiske forældre i Betlehem, en lille by syd for Jerusalem, imens området var under romersk besættelse. Hans forældre flyttede nordpå til Nazaret, hvor han voksede op; derfor var Han almindeligvis kendt som ”Jesus af Nazaret.” Hans far var en tømrer, så Jesus lærte sandsynligvis det fag i Sine tidlige år. Da Han var omkring tredive år gammel, begyndte Han en offentlig tjeneste. Han valgte en håndfuld mænd med tvivlsomt omdømme som Sine disciple, og virkede ud fra Kapernaum, en stor fiskerlandsby og handelscentrum på Galilæas kyst. Derfra rejste og prædikede Han igennem Galilæas region, og bevægede Sig ofte imellem naboliggende hedninger og samaritanere, med sporadiske rejser til Jerusalem.

Jesu usædvanlige lære og metoder forskrækkede og foruroligede mange. Sammen med Hans utrolige mirakler og helbredelser bragte Hans revolutionære budskab en stor tilhængerskare. Hans popularitet blandt befolkningen voksede hurtigt, hvilket derfor lagdes mærke til hos forankrede ledere af den jødiske tro. Disse ledere blev hurtigt misundelige og vrede over Hans succes. Hans lære vakte anstød hos mange af disse ledere, og de følte, at deres etablerede, religiøse traditioner og ceremonier blev bragt i fare. Der gik ikke lang tid, før de planlagde Hans død sammen med de romerske herskere. Det var i denne tid, at en af Jesu disciple forrådte Ham til de jødiske ledere for en sølle sum penge. Kort tid efter lod de ham arrestere, sammensatte en hurtigt arrangeret række af hånende retssager, og det hele resulterede i, at de henrettede Ham ved korsfæstelse.

Men modsat ethvert andet menneske i verdenshistorien var Jesu død ikke afslutningen på hans fortælling; den var faktisk begyndelsen. Kristendommen eksisterer kun pga. det, som skete, efter Jesus døde. Tre dage efter Hans død begyndte Hans disciple og mange andre at hævde, at Han var opstået fra de døde. Hans grav var tom, legemet borte, og mange forskellige grupper af mennesker vidnede om talrige tilsynekomster på forskellige steder og under forskellige omstændigheder.

Derfor begyndte folk at proklamere at Jesus var Kristus, eller Messias. De hævdede, at Hans opstandelse bekræftede budskabet om tilgivelse for synd gennem Hans offer. De erklærede først dette glade budskab, kendt som evangeliet, i Jerusalem, den by, Han var blevet slået ihjel i. Denne nye følgeskare blev snart kendt som Vejen (se ApG 9:2; 19:9, 23, 24:22), og voksede hastigt. På kort tid spredtes evangeliets budskab om tro endda ud over regionens grænser og helt til Rom, såvel som til de yderste dele af dets vældige rige.

Jesus havde uden tvivl en enorm indflydelse på verdenshistorien. Spørgsmålet om ”Den sande, historiske Jesus” kan bedst besvares ved at studere Jesu indflydelse på verdenshistorien. Den eneste forklaring på den usammenlignelige indvirkning Jesus havde, er, at Jesus var mere end bare et menneske. Jesus var, og er præcis Den, som bibelen siger – Gud, som blev menneske. Kun den Gud, som skabte verden og styrer historiens gang kunne have så drastisk en indvirkning på verden.EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvem var den virkelige, historiske Jesus?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries