Hvorfor er det vigtigt at gå i kirke?


Spørgsmål: Hvorfor er det vigtigt at gå i kirke?

Svar:
Bibelen fortæller os, at vi må gå i kirke, så vi kan tilbede Gud med andre troende, og blive undervist i hans Ord for at vokse åndeligt set (ApG 2:42; Hebræerne 10:25). Kirken er det sted, hvor troende kan vise hinanden kærlighed (1. Johannes 4:12), opmuntre hinanden (Hebræerne 3:13), ”give agt” på hinanden (Hebræerne 10:24), ære hinanden (Romerne 12:10), og vise hinanden mildhed og barmhjertighed (Efeserne 4:32).

Når en person tror på Jesus Kristus for at blive frelst, så bliver han/ hun en del af Kristi legeme (1. Korinther 12:27). Hvis kirkens legeme skal fungere ordentligt, så må alle legemets ”lemmer” være tilstede (1. Korinther 12:14-20). Ligeledes vil en troende aldrig opnå en fuld, åndelig modenhed, uden andre troendes hjælp og opmuntring (1. Korinther 12:21-26). At gå i kirke, deltage i kirken, og have fællesskab med andre troende bør derfor være en vigtig del af enhver troendes liv. Det er ikke noget ”krav”, at man kommer i kirke hver uge, men når man tilhører Kristus burde man have en længsel efter at tilbede Gud, modtage hans Ord og have fællesskab med andre troende.

English
Vend tilbage til den danske hjemmeside

Hvorfor er det vigtigt at gå i kirke?