settings icon
share icon
Spørgsmål

Var Jesus jøde?

Svar


Spørgsmålet om Jesu etnicitet kan ikke diskuteres. Selvfølgelig var Jesus jøde, ikke sandt? Bibelen siger ja, Jesus var jøde. Men det sætter ikke en stopper for nogle af de uenigheder og indvendinger, som nogle har. Vi vil se på, hvad bibelen har at sige.

På Jesu tid regnedes en person for jøde, hvis han eller hun 1) var født af en jødisk mor, eller 2) formelt set havde konverteret til jødedommen. Jøder af oprindelse sporede deres afstamning tilbage til de oprindelige hebræere; jøder af konvertering var proselytter fra en hvilken som helst etnisk baggrund. Jesus var jøde af oprindelse, og Han levede et jødisk liv i det 1. århundrede.

Jesus blev født i Juda af en jødisk mor, opvoksede i Galilæa i et jødisk hjem, og lærte i Jerusalem, den jødiske hovedstad. Han tjente i hele Israel: ”Han kom til sit eget [det jødiske folk], og hans egne [jøderne] tog ikke imod ham” (Johannes 1:11). Da Han talte til en samaritaner, sagde Han: ”I [hedninger] tilbeder det, I ikke kender; vi [jøder] tilbeder det, vi [jøder] kender; for frelsen kommer fra jøderne” (Johannes 4:22). I Hans brug af stednavne i 1. og 2. person, identificerede Jesus Sig selv som værende en del af den jødiske befolkning.

Den bibelske beretning gør tingene klar: Jesus Kristus er ”Davids søn, Abrahams søn” (Matt. 1:1). Da englen Gabriel bragte bud om Jesu fødsel, talte Han om, at Jesus skulle have ”sin fader Davids trone,” og at Han ville ”være konge over Jakobs hus til evig tid” (Lukas 1:32-33). Da han skrev om Jesu unikke præsteskab, siger forfatteren til Hebræerbrevet, ”Det er jo en kendt sag, at vor Herre er af Juda stamme” (Hebræerne 7:14). Juda var Jakobs søn, og det er efter hans navn, at vi får ordet jøde. Marias slægtstavle i Lukasevangeliet kapitel 3 viser, at Jesu mor var en direkte efterkommer af kong David, hvilket juridisk set gav Jesus ret til den jødiske trone, og dette slår helt fast, at Jesus var jøde af nedstamning.

Den bibelske beretning fremstiller også Jesus som havende en jødisk levevis, og at Han overholdt den jødiske lov. Han blev opdraget i et jødisk hjem, og Jesu forældre var omhyggelige med at gøre alt, som loven krævede af dem (Lukas 2:39). I løbet af Sin tjeneste underviste Jesus ofte i synagogerne (Matthæus 13:54; Lukas 6:6; Johannes 18:20), og endda i templet (Lukas 21:37). Jesus pegede i Sin undervisning på loven og profeterne som autoritative (Matthæus 5:17; 12:5; Markus 10:19), Han lærte andre at overholde loven (Matthæus 23:1-3), og overholdt Selv budene. Jesus identificerede Sig med jødernes religion, og ansås for at være en ”rabbi” (lærer; Johannes 1:38; 6:25), på trods af, at Han stærk forkastede den farisæiske genfortolkning af den religion.

Som jøde holdt Jesus påskefesten (Johannes 2:13), løvhyttefesten (Johannes 7:2, 10), og Hanukkah (Johannes 10:22). Jesus blev kaldt for Jødernes Konge (Markus 15:2).

Den Messias, som det gamle testamente profeterede om, var en jødisk frelser, udvalgt af Gud til et særligt formål. Messias skulle tjene Gud ved at løskøbe Israel og så regere fra Zion, og bringe fred, retfærdighed og tryghed i Israel (se Esajas 9:6-7; 32:1; Jeremias 23.5; Zakarias 9:9). Jesus er den jødiske Messias, Davids Søn, som blev sendt til jøderne, og under Sin jordiske tjeneste fokuserede Han på ”de fortabte får af Israels hus” (Matthæus 15:24). Men med Sin død og opstandelse sikrede Jesus frelse for alle, som sætter liden til Ham, uanset hvad deres nationalitet eller baggrund er. Den jødiske Messias blev den verdensomspændende Frelser (Efeserne 2:11-22).EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Var Jesus jøde?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries